You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.
Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.

Hjälp oss att göra shoppingen ännu bättre för ditt hemland. Fortsätt till FABLETICS.COM

TOPPENALLMÄNNA AFFÄRSVILLKORVälkommen till Fabletics.se! Med våra användarvillkor vill vi informera dig om hur du använder webbplatsen, om att bli medlem i Fabletics och hur man köper sport mode och livsstilsartiklar från Fabletics.För att du ska få en överblick över de viktigaste punkterna i de allmänna affärsvillkoren har vi gjort en kortfattad sammanställning:


 • Vårt utbud riktar sig uteslutande till konsumenter.

 • När du registrerar dig hos Fabletics.se ingår du ett kostnadsfritt grundmedlemskap, vilket gör att du kan dra nytta av våra månadsvisa outfit förslag och ger dig möjlighet att lägga ordrar på Fabletics.se.

 • Om du väljer att bli VIP-medlem under orderprocessen gäller följande:

  • Ditt VIP-medlemskap förpliktar oss att varje månad skicka dig outfit förslag som är anpassat efter dina preferenser och som kan köpas till förmånliga priser.

  • Ditt VIP-medlemskap förpliktar dig att antingen placera en order på Fabletics senast den 5: e varje månad eller att pausa ditt medlemskap. Viktigt: Om du inte tar något av de två alternativen, kommer 599 kr. dras från det betalningsmedel som du har angivit och krediteras ditt medlemskonto. Denna kredit kan du alltid använda på Fabletics.se i samband med ett köp. De lagstadgade begränsningsperioderna gäller inte.

  • VIP-medlemskapet kan avslutas när som helst utan förvarning. • Efter köp av träningskläder är du berättigad till den lagstadgade ångerrätten och dessutom till en avtalsspecifik returrätt. Om du utnyttjar den avtalsspecifika returrätten får du ingen kontant återbetalning utan en kredit kommer att placeras på ditt medlemskonto.

 • Du har naturligtvis även rätt till reklamationer vid fel enligt gällande lagar.

 • Vi har den virtuella husrätten.Observera följande: Denna kortfattade sammanställning ersätter inte de allmänna affärsvillkoren. Endast följande allmänna affärsvillkor gäller för slutande av avtal med oss. Läs noggrant igenom dessa!

Läs nu noggrant igenom följande allmänna affärsvillkor. Du kan även skriva ut dem med hjälp av utskriftsfunktionen hos din webbläsare eller ladda ner dem här som » pdf och spara dem på din dator.

Kontakta oss om du har frågor!

 Allmänna affärsvillkor

Innehållsöversikt


 


 1. Tillämpningsområde för dessa allmänna affärsvillkor

 2. Allmänt om användningen av Fabletics

 3. Registrering på Fabletics

 4. Fabletics grundmedlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter

 5. Fabletics VIP-medlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter

 6. Fabletics krediter: förvärv, inlösen, giltighet

 7. Köp av träningskläder

 8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet

 9. Priser, fraktkostnader

 10. Tillgänglighet, leverans och frakt

 11. Erläggande av köppriset och betalning av träningskläder

 12. Äganderättsförbehåll

 13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid köp av träningskläder och vid medlemskap

 14. Ytterligare frivillig returrätt mot ersättning i form av krediter eller vid byte

 15. Ansvar vid fel och det inbördes förhållandet mellan de olika formerna av ångerrätt/returrätten och rättigheter vid fel

 16. Avtalsbrott

 17. Äganderätt

 18. Ändringsförbehåll

 19. Tillämplig lag, laga domstol

 20. Övrigt

 21.  


Allmänna Affärsvillkor


1. Tillämpningsområde för dessa allmänna affärsvillkor   


Fabletics.se är ett utbud på nätet som bedrivs av Fabletics (UK) Ltd, a TechStyle Fashion Group company., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, org. No. 08097376 (nedan förkortat: "vi"). Har du synpunkter eller frågor når du oss på ovan nämnda adress eller per e-post under [email protected] eller ring oss på telefonnummer +46 844683883 Måndag till Fredag, 08.00-20.00, Lördag till Söndag, 10.00-18.00.1.2 Våra allmänna affärsvillkor gäller för Fabletics svenskspråkiga webbsida på domänen Fabletics.se (?Fabletics?). De allmänna affärsvillkoren utgör den avtalsmässiga grunden för användningen av Fabletics och reglerar (1) den allmänna användningen av Fabletics, (2) ingående, omfattning, genomförande och avslutande av medlemskap hos Fabletics samt (3) köp av träningskläder på Fabletics.Användning av Fabletics som medlem samt köp och försändelse av träningskläder från Fabletics sker uteslutande på basis av dessa allmänna affärsvillkor. Du kan spara och skriva ut de allmänna affärsvillkoren som PDF-fil. När du har gjort en order skickar vi de allmänna affärsvillkoren till dig per e-post. Den aktuella versionen av våra allmänna affärsvillkor finns tillgänglig på Fabletics webbsida. Vi skickar gärna äldre versioner till dig via e-post.


2. Allmänt om användningen av Fabletics   


Du får endast använda Fabletics och det innehåll som publiceras här för de avsedda ändamålen. Såvida inget annat uttryckligen anges på plattformen avser dessa ändamål information om träningskläder eller accessoarer från Fabletics samt köp av dessa.2.2 På Fabletics hittar du sport- och livsstilskläder. Du kan antingen handla individuella produkter eller kompletta outfits.2.3 För att kunna köpa träningskläder på Fabletics krävs i första hand att du är registrerad som grundmedlem (läs mer om detta under punkterna 3 och 4). Du kan om du vill även ingå ett VIP-medlemskap som gör det möjligt att köpa speciella träningskläder till exklusiva villkor (läs mer om detta under punkt 5 och 6).2.4 Fabletics vänder sig uteslutande till konsumenter. Du är konsument när du använder Fabletics som fysisk person i ett sådant syfte som inte hänför sig till yrkesmässig eller självständig verksamhet.2.5 Avtalsspråk är svenska.

 Grundmedlemskap och VIP-medlemskap


3. Registrering på Fabletics


3.1 En förutsättning för köp av träningskläder från Fabletics är att du ingår ett kostnadsfritt grundmedlemskap. Genom att göra ett integrerat livsstilsquiz och genom att använda registreringsfunktionen avger du ett anbud om att ingå ett grundmedlemskap på Fabletics.3.2 Du får (endast) anmäla dig när du antingen är myndig och har oinskränkt rättslig handlingsförmåga eller när du använder Fabletics efter medgivande av din förmyndare/lagliga företrädare.3.3 Vi accepterar din anmälan genom att aktivera ditt användarkonto. Således kommer mellan dig och oss ett så kallat kontrakt för användning av Fabletics på grundval av dessa användarvillkor. Det föreligger inget krav på aktivering av ett användarkonto. Vi förbehåller oss dessutom rätten att radera flerfaldiga registreringar.
4. Detaljer om grundmedlemskapet hos Fabletics: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter


4.1 Efter ingående av grundmedlemskapet kan du köpa träningskläder på Fabletics. Vissa sportartiklar är dock endast tillgängliga till rabatterade priser om du är eller blir VIP-medlem. Vi kommer tydligt att upprepa detta i början av orderprocessen. För detaljer om VIP-medlemskap, se punkterna 5 och 6.4.2 Vi förbinder oss att presentera sportartiklar från vår nuvarande kollektion som anpassas för din smak (nedan kallade "stilförslag") för första dagen i varje månaden.4.3 Du är skyldig att hålla dina personliga uppgifter om ditt medlemskonto uppdaterade så att grundmedlemskapet kan genomföras på ett smidigt sätt. I vår » Sekretesspolicy informerar vi dig utförligt om hur dina uppgifter används.4.4 Grundmedlemskapet har ingen minimal löptid och kan när som helst sägas upp av dig utan uppsägningstid. Vi informerar dig utförligt om uppsägning av ditt grundmedlemskap (tillvägagångssätt, kontaktuppgifter etc.) på våra Hjälpsidor. För oss gäller en uppsägningstid på fyra veckor.


5. VIP-medlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter


5.1 Som komplettering till ditt grundmedlemskap kan du bli VIP-medlem genom att uttryckligen samtycka till att ett VIP-medlemskap aktiveras. Detta samtycke ger du när du första gången bestämmer dig för att som VIP-medlem beställa träningskläder hos oss.5.2 VIP-medlemskapet innebär utökade funktioner och fördelar för dig: För det första anpassar vi ditt produkturval mer detaljerat utifrån din personliga stil och smak, för det andra kan du beställa träningskläder som är reserverade för VIP-medlemmar eller köpa träningskläder för de exklusiva villkor som gäller (t ex vid en tidigare tidpunkt eller till ett lägre pris).5.3 När du ingår ett Fabletics VIP-medlemskap förpliktar du dig att senast den 5:e i månaden i ditt medlemskonto välja bland de möjligheter som beskrivs under punkten 5.4. Om du inte genomför något val enligt punkten 5.4 belastar vi det betalningsmedel som du har angivit vid registreringen med 599 kr. kr varje månad. Detta belopp läggs in som tillgodohavande i ditt användarkonto för framtida inköp på Fabletics till ett motvärde på 599 kr . Utförlig information om tillgodohavandet och inlösen av tillgodohavandet hittar du under» punkten 6..5.4 Du måste senast den 5:e i varje månad välja mellan följande möjligheter för att undvika den procedur som beskrivs under punkten 5.3:

Beställa en artikel: Du kan beställa träningskläder på Fabletics när du har fått ditt outfit förslag. I och med din order och vår bekräftelse kommer ett köpeavtal för sportartikeln till stånd mellan dig och oss. Detaljer om order och försändelse av träningskläder regleras nedan från och med » punkten 7.

Hoppa över månaden: Om du inte vill köpa några träningskläder hos Fabletics den månaden kan du med hjälp av den tillhörande funktionen i ditt användarkonto (t ex "Hoppa över månaden") senast den 5:e den månaden. Tar du paus en månad så belastas denna månad inte det betalningsmedel som du har angivit och inga Fabletics Credits gottskrivs ditt användarkonto. Följande månad måste du på nytt träffa ett beslut, punkten » 5.3.5.5 VIP-medlemskapet löper tillsvidare och du kan när som helst säga upp det utan uppsägningstid. Avtalet upphör då att gälla från slutet av den löpande kalendermånaden. För oss gäller en uppsägningstid på fyra veckor. Avtalet upphör då att gälla från slutet av månaden. I våra » Hjälpsidor får du utförlig information om uppsägning av ditt VIP-medlemskap (tillvägagångssätt, kontaktuppgifter etc.).


6. Fabletics krediter: förvärv, inlösen, giltighet


Om du en månad inte har genomfört något val såsom beskrivs under » punkten 5.4 gottskrivs ditt användarkonto med 599 kr samtidigt som ditt betalningsmedel belastas. Detta tillgodohavande är ett elektroniskt tillgängligt betalningsmedel för betalning av träningskläder på Fabletics till ett motvärde på 599 kr ("Fabletics Credit"). En Fabletics Credit har däremot inget kontant värde. Du kan även använda en Fabletics Credit när du beställer träningskläder till ett högre försäljningspris än 599 kr om detta inte utesluts i produktbeskrivningen. I så fall kvitteras din Fabletics Credit mot priset och du behöver bara betala mellanskillnaden mellan försäljningspriset och 599 kr.6.2 När en Fabletics Credit gottskrivs ditt medlemskonto förfaller ett belopp på 599 kr till betalning. Denna summa belastas det betalningsmedel som du har angivit. Om du kan kräva återbetalning av köppriset när du frånträder eller ångrar köpet av träningskläder kan du på egen önskan få en Fabletics Credit i stället för återbetalningen av köppriset.6.3 Du kan när som helst kontrollera i ditt medlemskonto hur många Fabletics Credits du har.6.4 Fabletics Credits kan inte överföras.6.5 De Fabletics Credits som finns på ditt medlemskonto när du avslutar ditt medlemskap kan du vid ett eller flera valfria tillfällen inom 3 år efter det att du har avslutat ditt medlemskap lösa in vid köp av träningskläder på vår webbsida. Även efter det att du har avslutat ditt medlemskap har Fabletics Credits inget kontant värde och en utbetalning av det motsvarande motvärdet för dina Fabletics Credits är uteslutet.

 Order, leverans och återlämnande av träningskläder


7. Köp av träningskläder


 7.1 När du beställer träningskläder och vi accepterar ordern kommer ett bindande köpeavtal till stånd mellan dig och oss på det sätt som beskrivs i de följande bestämmelserna.7.2 Presentationen av träningskläderna från Fabletics är ännu inget rättsligt bindande avtalsanbud från vår sida utan endast en icke bindande uppmaning till dig att beställa träningskläder. Först när du beställer de önskade träningskläderna lämnar du ett bindande anbud att sluta köpeavtalet för dessa träningskläder genom att klicka på beställ (t ex "Köp").7.3 På samma sida där du slutför ditt köp genom att klicka på knappen ?Köp?, sammanfattar vi din order ytterligare en gång. Du kan på så sätt kontrollera uppgifterna och vid behov rätta fel genom att med hjälp av navigationen i din webbläsare eller navigationsfunktionerna på vår webbsida växla till den sida på vilken dina uppgifter har registrerats. Du kan dessutom när som helst avbryta ordern genom att stänga webbläsaren.7.4 En efter ordern automatiskt skapad bekräftelse på att ordern mottagits innebär inte att vi har antagit anbudet. Vi bekräftar din order genom att skicka en leveransbekräftelse via e-post eller genom att leverera de beställda träningskläderna. I annat fall är din order inte bekräftad. Om din order inte accepteras och om du har beställt som VIP-medlem ställs ditt medlemskap efter avslaget automatiskt om till ett grundmedlemskap. Du kan naturligtvis när som helst gärna bli VIP-medlem igen genom att beställa träningskläder som VIP-medlem.7.5 För att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att beställa träningskläder från Fabletics accepterar vi endast ordrar som omfattar mängder för normalt privatbruk.


8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet


 8.1 Innehållet i din order visas omedelbart i webbläsaren innan du stänger den. Denna sida kan du skriva ut eller spara via funktionerna i din webbläsare. Du får dessutom ett e-postmeddelande från oss när du har gjort din order. I meddelandet återges än en gång såsom lagen kräver innehållet i din order. Även detta e-postmeddelande kan du skriva ut eller spara. Avslutningsvis lägger vi in din order i ditt medlemskonto. Här kan du hämta den efter inloggning.8.3 Du kan när som helst läsa de aktuella allmänna affärsvillkoren med de grundläggande bestämmelserna om ordrar på nätet. Om du har gjort din order lite längre tillbaka i tiden och de allmänna affärsvillkoren har ändrats hittar du de gällande allmänna affärsvillkoren i det e-postmeddelande som skickats när du avslutade din order. Dessutom skickar vi dem på önskan per e-post.


9. Priser, fraktkostnader


 9.1 Det pris som anges vid tidpunkten för order av sportartikeln gäller. Priset för en sportartikel är olika för grundmedlemmar och VIP-medlemmar. Om du aktiverar ditt VIP-medlemskap när du beställer så gäller priserna för VIP-medlemskap för dig redan vid den ordern. De angivna priserna inkluderar den lagstadgade momsen och andra pristillägg. Till detta tillkommer, såvida inte gratis frakt har avtalats, kostnaderna för förpackning och frakt.9.2 Innan du avslutar din order informerar vi dig naturligtvis om sådana kostnader och om det sammanlagda priset för din order.


10. Tillgänglighet, leverans och frakt


 10.1 träningskläderna i vårt utbud kan levereras senast inom fem arbetsdagar, såvida vi inte har angivit något annat i början av orderprocessen.10.2 Såvida inget annat har avtalats inom ramen för orderprocessen levererar vi träningskläder endast till adresser inom Sverige.


11. Erläggande av köppriset och betalning av träningskläder


 11.1 Köppriset förfaller omedelbart till betalning såvida inte ett senare betalningsdatum har avtalats vid ordern eller meddelats vid leveransen. Debiteringar eller jämförbara betalningsprocessen (t ex kreditkortsdebiteringar) sker dock tidigast när din order skickas för att du inte ska behöva betala innan träningskläderna är på väg till dig.11.2 Vi erbjuder olika betalningssätt för betalning av köppriset. Dessa visas i början av orderprocessen. Du kan välja mellan dessa betalningssätt under orderprocessen eller när du aktiverar ditt VIP-medlemskap.


12. Äganderättsförbehåll


 En bestämd sportartikel eller en sportartikel förblir vår egendom fram till den fullständiga betalningen av köppriset.

 Lagstadgad ångerrätt och kompletterande, frivillig returrätt och ansvar vid fel


13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid köp av träningskläder och vid medlemskap


13.1 Som konsument (läs mer om detta begrepp under » punkten 2.2) har du en lagstadgad ångerrätt som gäller för den beställda artikeln.13.2 UPPLYSNING OM "ÅNGERRÄTT KÖP"I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med varje köp av träningskläder. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt, oavsett om du köper träningskläder på vår online-plattform inom ramen för ett VIP-medlemskap eller om du köper hos oss utan att vara VIP-medlem.ÅngerrättDu har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger tar varan i fysisk besittning.Vill du utöva ångerrätten ska du till Fabletics (UK) Ltd, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, per telefon (+46 844683883) eller per e-post till [email protected], skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. T.ex. ett brev avsänt per post eller e-post. Du kan använda Konsumentverkets mall men du måste inte använda den.För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.Verkan av utövad ångerrättOm du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till Fabletics (UK) Ltd, c/o Bleckmann Solutions B.V. VE-Commerce Logistic Campus, John Hicksstraat 22, Trade Port Noord, 5928 RR Venlo, The Netherland, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.13.3 UPPLYSNING OM "ÅNGERRÄTT VIP-MEDLEMSKAP"I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi dig utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med ingående av ett VIP-medlemskap. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt och den är oberoende av och gäller vid sidan om den ångerrätt som du är berättigad till i samband med köp av träningsartiklar på vår onlineplattform.ÅngerrättDu har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.Vill du utöva ångerrätten ska du till Fabletics (UK) Ltd, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, per telefon (+46 844683883) eller per e-post till [email protected], skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. T.ex. ett brev avsänt per post eller e-post. Du kan använda Konsumentverkets mall men du måste inte använda den.För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.Verkan av utövad ångerrättOm du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.13.4 Observera att i det fall den lagstadgade ångerrätten utnyttjas ska de prestationer som vardera part har emottagit lämnas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Det innebär framför allt att vi betalar tillbaka köppriset till dig om du redan har betalat det och att vi bokar tillbaka Fabletics Credits om du har betalat köppriset med Fabletics Credits.13.5 Om du utnyttjar din ångerrätt enligt denna » punkten 13 genom att skicka ett mail till [email protected] eller genom att ringa vår kundservice på +46 844683883 med ditt ordernummer tillgängligt får du en returblankett från oss så att du kan returnera varan kostnadsfritt.
14. Ytterligare frivillig returrätt mot ersättning i form av krediter eller vid byte


14.1 Vid sidan av den lagstadgade ångerrätten » punkten 13 har du rätt att lämna tillbaka eller byta träningskläder fram till 30 dagar efter det att du fått träningskläderna. Tidsfristen börjar löpa dagen efter det att du har erhållit varan. returnering i rätt tid räcker för att tidsfristen ska gälla som iakttagen.14.2 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller bara när sportartikeln är komplett, oskadad och skickas tillbaka i originalförpackningen. Det är tillåtet att kontrollera sportartikeln i samma utsträckning som det är möjligt och brukligt i en butik, t ex genom att kort prova dem.14.3 Du utnyttjar din kompletterande, frivilliga returrätt enligt denna » punkten 14 genom att du inom 30-dagarsfristen skickar träningskläderna till följande adress:Fabletics (UK) Ltd, a TechStyle Fashion Group company.

c/o Bleckmann Solutions B.V.

VE-Commerce Logistic Campus

John Hicksstraat 22

Trade Port Noord

5928 RR Venlo, The Netherlands14.4 När du utnyttjar den kompletterande, frivilliga returrätten gottskrivs ditt medlemskonto med en Fabletics Credit. Återbetalning av köppriset inom ramen för den kompletterande, frivilliga returrätten är utesluten. Vi står för kostnaderna för returneringen under den kompletterande, frivilliga returrätten om du utnyttjar de kostnadsfria returmetoderna som vi erbjuder på sidan » Leverans & Returer.14.5 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller parallellt med din lagstadgade ångerrätt enligt » punkten 13. Bestämmelserna för den kompletterande, frivilliga returrätten (» punkten 14)gäller uteslutande för denna, påverkar inte rätten till den lagstadgade ångerrätten och inskränker inte denna på något sätt. För utnyttjandet av den lagstadgade ångerrätten gäller uteslutande de aktuella lagstadgade bestämmelserna. Vi informerar dig om dessa i » Upplysning om ångerrätt som gäller för köp av träningskläder.
15. Ansvar vid fel och det inbördes förhållandet mellan de olika formerna av ångerrätt/returrätten och rättigheter vid fel


 15.1 Det lagstadgade ansvaret vid fel gäller. Det fortsätter att gälla utan inskränkningar vid sidan om de olika formerna av ångerrätt enligt » punkten 13 och » punkten 14.15.2 Vid fel ansvarar vi för kostnaderna för varans returnering. Du kan begära en returblankett motsvarande punkten 13.4.15.3 De olika formerna av ångerrätt enligt » punkten 13 till » punkten 14 äller - såvida inte något annat har avtalats i dessa - oberoende av varandra. Du är i synnerhet berättigad till "Ångerrätten VIP-medlemskap" enligt » punkten 14 oberoende av din "Ångerrätt Köp" enligt » punkten 13 och den kompletterande, frivilliga returrätten avseende köp av träningskläder enligt » punkten 14 och tvärtom.

 Slutbestämmelser


16. Avtalsbrott


 I våra medlemmars intresse och för att garantera att Fabletics fungerar förbehåller vi oss rätten att säga upp medlemskapet och att radera eller ändra innehåll som har skapats av medlemmar (virtuella domestic-rättigheter) för medlemmar som bryter mot dessa allmänna affärsvillkor.16.2 Vi tar fullt ansvar för skador som uppstår på grund av skada på liv, kropp eller hälsa som uppstår genom ett avsiktligt eller försumlig brott av oss eller en juridisk ombud eller förvaltare, även likaså för andra skador som uppstår på grund av avsiktligt eller grovt oaktsamhetsbrott eller genom bedrägeri. Att tillägga, är vi helt ansvariga för skador som omfattas av ansvar i enlighet med obligatoriska lagkrav, såsom produktansvarslagen. Dessutom ansvarar vi endast för det belopp för skadestånd som kan förutses i kontraktet. I den utsträckning som vi endast är ansvariga för omfattningen av vanligtvis förutsebara skador är det inte något ansvar för förlust av vinst eller besparingar, skador på fordringar från tredje part och andra direkta och indirekta följdskador. Ansvaret för förlust av registrerad data är begränsat till skador som skulle ha inträffat även om uppgifterna regelbundet säkerhetskopierades.


17. Äganderätt


 Äganderätten är uteslutande våra och får inte användas av medlemmar eller tredje part, varken online eller offline utan vårt skriftliga samtycke.


18. Ändringsförbehåll


 18.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra bestämmelserna i dessa villkor när som helst enligt de krav som anges nedan om en sådan ändring är rimlig för dig med hänsyn till våra intressen och att vi har anledning att ändra villkoren.18.2 Eventuella ändringar som leder till avvikelse från huvudobjektet i kontraktet är uttryckligen befriat från vad som anges ovan. I ett sådant fall kommer vi att meddela dig om ändringarna i de allmänna villkoren och erbjuda fortsättningen av användningsförhållandet till de då ändrade förutsättningarna18.3 Skäl för ändringar enligt 19.1 föreligger
 • när ändringen enbart är till fördel för användaren,

 • när ändringen har en ren teknisk eller procedurbetingad karaktär, förutsatt att den inte har en väsentlig inverkan för användaren,

 • när vi är förpliktade att skapa en överensstämmelse mellan de allmänna affärsvillkoren och tillämplig rätt, i synnerhet när det gällande rättsläget ändrar sig eller när vi är förpliktade till ändring till följd av ett mot oss riktat domstols- eller myndighetsbeslut,

 • när vi inför kompletterande tjänster eller tjänsterutiner som kräver en beskrivning i de allmänna affärsvillkoren, förutsatt att det hittillsvarande nyttjandeförhållandet inte påverkas på ett negativt sätt.18.4. Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor. Genomförda ändringar av de allmänna affärsvillkoren kommer vi att skicka dig per e-post innan de träder i kraft. Invänder du inte mot giltigheten hos de nya allmänna affärsvillkoren inom sex veckor efter det att du mottagit e-postmeddelandet gäller de ändrade allmänna affärsvillkoren som accepterade. Vi förpliktar oss att i det nämnda e-postmeddelandet göra dig speciellt uppmärksam på innebörden av sexveckorsfristen (i synnerhet på att de ändrade allmänna affärsvillkoren gäller som accepterade av dig om du efter mottagandet av e-postmeddelandet inte invänder mot de nya allmänna affärsvillkoren inom tidsfristen).18.5 Om du gör invändningar mot giltigheten av de nya villkoren inom den angivna perioden har vi rätt att säga upp avtalet med dig korrekt. På samma sätt är din rätt till uppsägning när som helst inte opåverkad.


19. Tillämplig lag, laga domstol.


 För avtalsförhållandet och andra rättsliga förhållanden mellan dig och oss gäller - även vid gränsöverskridande ordrar - rätten i Sverige. FN-konventionen om internationella köp liksom eventuella andra mellanstatliga konventioner är inte tillämpliga. Detta rättsval gäller för dig som konsument, dock endast såvida du inte därigenom förlorar det garanterade skydd som du har till följd av tvingande bestämmelser i det lands lag i vilket du har din stadigvarande hemvist. Som svensk konsument kan du ha möjlighet att få tvister prövade av Sveriges Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).


20. Övrigt


 Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor vara eller bli helt eller delvis ogiltiga eller skulle dessa allmänna affärsvillkor uppvisa en lucka i bestämmelserna påverkas inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna eller delarna i sådana bestämmelser. I de ogiltiga eller avsaknade bestämmelsernas ställe träder de respektive giltiga lagstadgade regleringarna.Stand 07/2016

Loading...


window.Fabletics = window.Fabletics || {}window.Fabletics.Tests = window.Fabletics.Tests || {} var CRL8_SITENAME = \'fabletics\'; !function(){var e=window.crl8=window.crl8||{};e.pixel=e.pixel||function(){e.pixel.q.push(arguments)},e.pixel.q=e.pixel.q||[];var i=window.document,t=i.createElement("script"),n=e.debug||-1!==i.location.search.indexOf("crl8-debug=true")?"js":"min.js";t.src=i.location.protocol+"//cdn.curalate.com/sites/"+CRL8_SITENAME+"/site/latest/site."+n;var c=i.getElementsByTagName("script")[0];c.parentNode.insertBefore(t,c.nextSibling)}(); /* Exclusively for TechStyle (MasterParent Account) */ (function(m,o,v,a,b,l,e) { if (typeof m[\'MovableInkTrack\'] !== \'undefined\') { return; } m[\'MovableInkTrack\'] = b; l = o.createElement(v); e = o.getElementsByTagName(v)[0]; l.type = \'text/javascript\'; l.async = true; l.src = \'//\' + a + \'/p/js/1.js\'; m[b] = m[b] || function() { (m[b].q=m[b].q||[]).push(arguments); } ; e.parentNode.insertBefore(l, e); })(window, document, \'script\', \'zjewiecw.micpn.com\', \'mitr\'); Fabletics.navigationizer_footer = JSON.parse(\'{"current_action":"catalog.collection_page","current_style":"","social_links":{"facebook":"https://www.facebook.com/fabletics.uk","pinterest":"http://www.pinterest.com/FableticsEU","instagram":"https://instagram.com/FableticsEU","youtube":"http://www.youtube.com/user/Fabletics","twitter":"https://twitter.com/FableticsEU"},"header_section":"footer_nav_eu","region":{"urls":{"de":"https://www.fabletics.de","se":"https://www.fabletics.se","dk":"https://www.fabletics.dk","gb":"https://www.fabletics.co.uk","fr":"https://www.fabletics.fr","us":"https://www.fabletics.com","ca":"https://www.fabletics.ca","es":"https://www.fabletics.es","nl":"https://www.fabletics.nl"},"header":"Region","labels":{"de":"Deutschland","se":"Sverige","dk":"Danmark","gb":"United Kingdom","fr":"France","us":"United States","ca":"Canada","es":"España","nl":"Nederland"},"regions_list":["us","ca","de","es","fr","gb","nl","se","dk"]},"company":{"top_sellers":"Index","copyright":"© 2020 TechStyle Fashion Group eller dess dotterbolag","name":"Fabletics"}}\');
Få VIP-behandling!


Gå aldrig misste om våra populära träningskläder och få info om nyheter, existerande kollektioner och exklusiva erbjudanden via email!
  setTimeout(function(){var a=document.createElement("script"); var b=document.getElementsByTagName("script")[0]; a.src=document.location.protocol+"//dnn506yrbagrg.cloudfront.net/pages/scripts/0009/1405.js?"+Math.floor(new Date().getTime()/3600000); a.async=true;a.type="text/javascript";b.parentNode.insertBefore(a,b)}, 1);


Loading...
Få VIP-behandling!
Gå aldrig misste om våra populära träningskläder och få info om nyheter, existerande kollektioner och exklusiva erbjudanden via email!