You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.

INTEGRITETSPOLICY


Välkommen till Fabletics! Vi bryr oss mycket om integritet. Vi åtar oss att vara transparenta avseende våra integritetsrutiner, inklusive hur vi behandlar, samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy, tillsammans med det material det hänvisar till, beskriver bland annat:

 • vilka personuppgifter vi samlar in eller tar emot på eller via:
 • webbplatsen http://www.fabletics.se (”webbplatsen”),
 • andra Fabletics-produkter eller tjänster samt
 • all annan skriftlig eller muntlig kommunikation, t.ex. e-post eller telefon, med dig (sammantaget ”tjänster”),
 • hur vi använder sådana uppgifter samt
 • de åtgärder vi vidtar för att skydda uppgifterna.


Vi behöver bland annat använda dina personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och för att tillhandahålla dig tjänsterna. Läs denna integritetspolicy noggrant innan du använder tjänsterna. Om du inte vill att vi ska samla in eller använda dina uppgifter på de sätt som beskrivs i denna policy ska du inte använda tjänsterna.


INNEHÅLL


1. OM OSS


Vi är Fabletics Ltd, ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer: 08097376 och med huvudkontor på 210 Euston Road, London NW1 2DA (“Fabletics””vi” eller ”oss”). Vi driver tjänsterna och är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter framställs i avsnitt 11.


2. PERSONUPPGIFTSKATEGORIER


När du använder tjänsterna behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Registrering, kontoinställningar, användning av våra tjänster: När du registrerar dig för våra tjänster behandlar vi de följande uppgiftskategorierna:
 • namn, e-postadress, kund-ID, postadress, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, betalningsmetod, demografiska uppgifter som kön, födelsedag och andra personidentifierare, affärsmässiga uppgifter som beställningshistorik, beställnings-ID, inköpta artiklar, storlek, stil och produktönskemål produktrecensioner , unika identifierare och all annan information du kan välja att tillhandahålla, såsom vikt, längd och andra kroppsmått.. Du har rätt att granska, redigera och under vissa omständigheter radera dessa uppgifter via dina kontoinställningar.
 • Automatiserad information: Vi tar emot och registrerar teknisk information automatiskt från din webbläsare eller din mobila enhet när du använder tjänsterna:
 • Som t.ex. IP-adress eller unik enhetsidentifierare, information om vilka sidor du besöker. Denna information lagras i loggfiler och samlas in automatiskt. Vi kan kombinera denna information med annan information som vi eller de vi samarbetar med samlar in om dig.
 • Vi samlar också in information när du kommunicerar med oss via våra kundtjänstkanaler, såsom via telefon, livechatt, webbmeddelanden och tredjepartsplattformar för kundrecension. I enlighet med tillämplig lag och policy för datalagring spelar vi in och lagrar telefonsamtal och livechattutskrifter när du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler. Observera att vi använder chatbots/virtuella assistenter för att hjälpa till med vanliga kundtjänstförfrågningar och frågor när du initierar och interagerar med livechattfunktionen som finns på vår webbplats. Genom att använda livechatt samtycker du till den praxis som beskrivs i detta sekretessmeddelande.
 • Vi samlar också in information när du kommunicerar med oss via våra kundtjänstkanaler, såsom via telefon, livechatt, webbmeddelanden och tredjepartsplattformar för kundrecension. I enlighet med tillämplig lag och policy för datalagring spelar vi in och lagrar telefonsamtal och livechattutskrifter när du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler. Observera att vi använder chatbots/virtuella assistenter för att hjälpa till med vanliga kundtjänstförfrågningar och frågor när du initierar och interagerar med livechattfunktionen som finns på vår webbplats. Genom att använda livechatt samtycker du till den praxis som beskrivs i detta sekretessmeddelande.
 • Vi använder också teknik för återuppspelning av sessioner, för att automatiskt samla in och analysera information om besökarnas interaktioner, som användningen av webbplatsen, tid på webbsidan, webbläsare som används för att komma åt. Observera att SavageX inte samlar in någon personlig information genom sessionsreplay-teknik. För mer information om vår användning av cookies och liknande teknik, se vår cookiepolicy.
 • Statistisk prestandainformation: Vi använder programvara för datastatistik för att registrera information om exempelvis hur ofta du använder appen, vad som händer i appen, sammanlagd användning, prestandainformation, fel i appen och felsökningsinformation samt var appen hämtades från.
 • Transaktionsinformation: När du gör ett köp, retur eller byte samlar vi in information om transaktionen, såsom produktinformation och datum och plats för köpet, returen eller bytet.
 • Mobilinformation: När du går in på vår webbplats från en mobil enhet kan vi få information om din plats och din mobila enhet, såsom unika enhetsidentifierare och ungefärlig geolokaliseringsinformation i enlighet med dina enhetsbehörigheter. Du kan använda våra tjänster utan att aktivera platsinformation via din enhet, men detta kan påverka vissa funktioner som är tillgängliga i tjänsterna.
 • Information från tredje parter: Du kan välja att ansluta till tjänsterna eller registrera ett Fabletics-konto via en app från tredje part, t.ex. Facebook, Instagram, Tik Tok, som vi erhåller personuppgifter från. Vi kan också samla in offentliga uppgifter för att kunna kontakta dig.


3. MINDERÅRIGA


Det är särskilt viktigt för oss att skydda barns integritet. Tjänsterna vänder sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Använd inte tjänsterna om du är yngre än 18 år. Om vi får kännedom om att vi har samlat in eller erhållit personuppgifter från någon som är yngre än 18 år raderar vi uppgifterna. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn har givit oss personuppgifter ber vi dig att kontakta oss så som beskrivs i avsnitt 11.


4. BEHANDLINGSÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND


Behandlingsändamål

Information om varje behandlingsändamål.

Rättslig grund

Motsvarande rättslig grund.
Tillhandahålla och förbättra tjänsterna: Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna och våra produkter och för fakturering och betalningar, identifiering och autentisering, registrering, kontoinställningar, användning av tjänsterna, målinriktad reklam, allmän forskning samt sammanlagda rapporter. Vi kan få information om vilka produkter och tjänster du är intresserad av från ditt webbläsnings- och inköpsbeteende, både via och utanför tjänsterna och vi kan föreslå potentiella inköp som ett resultat av detta. Vi kan också kontakta dig via telefon eller annan elektronisk kanal för att ge support. Behandlingen är nödvändig för att utföra vårt avtal som reglerar vår leverans av tjänsterna till dig eller också behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att anpassa tjänsterna för att hjälpa dig att upptäcka produkter och tjänster som du är intresserad av. Vi använder och delar dina uppgifter för att ge oss möjlighet att fullfölja våra berättigade intressen av att förstå hur tjänsterna används och för att utforska sätt att förbättra tjänsterna. Vi ber dig om ditt samtycke när vi behöver det.
Skicka transaktionsmeddelanden till dig: Vi behandlar dina uppgifter för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig via e-post eller andra metoder. Exempel på tjänsterelaterade meddelanden omfattar bekräftelse av din e-postadress eller ett välkomstmeddelande när du registrerar ett konto, en bekräftelse när du gör en beställning, information om tjänstens tillgänglighet, information om ändringar i viktiga funktioner i tjänsten och korrespondens med vårt supportteam. Vi kan också kontakta dig på telefon för transaktionsrelaterade ärenden eller för att tillhandahålla support. Behandlingen är nödvändig för att utföra vårt avtal med dig.
Skicka reklammeddelanden till dig: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka reklammeddelanden till via e-post eller andra metoder. Du kan avregistrera dig från reklammeddelanden när som helst via avregistreringslänken som ingår i sådana meddelanden eller via dina kontoinställningar. Om du avregistrerar dig kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden som inte är avsedda för marknadsföring, t.ex. meddelanden om våra pågående affärsrelationer. Ditt samtycke om vi inte har laglig rätt att skicka reklammeddelanden till dig utan ditt samtycke.
Efterlevnad av lagar, förebyggande av bedrägerier och säkerhet: Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter eller delar dem med en tredje part under följande begränsade omständigheter:
 • som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter,
 • för att efterleva en stämning, ett domstolsbeslut, en rättsprocess eller andra rättsliga krav eller
 • när vi i god tro anser att sådan behandling rimligen är nödvändig för att efterleva lagen, förhindra överhängande fysisk skada eller ekonomisk förlust eller utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, hot mot vår egendom eller brott mot våra villkor.
Behandlingen är nödvändig för att efterleva våra rättsliga förpliktelser eller om vi har ett berättigat intresse. I sällsynta fall kan det också vara nödvändigt i allmänhetens intresse eller för att förhindra dödsfall eller personskada.
Försvar av våra juridiska rättigheter: Vi behandlar dina personuppgifter för att skydda, hävda eller utöva våra juridiska rättigheter eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk, inklusive att inkassera en skuld. Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse.
Framtida företagsaktiviteter: Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till en tredje part i samband med framtida företagsaktiviteter, t.ex. försäljning, sammanslagning, likvidation, konkurs eller överlåtelse av hela eller en betydande del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Behandlingen är baserad på våra berättigade intressen, i synnerhet vårt intresse av att fatta beslut som ger vår verksamhet möjlighet att utvecklas på lång sikt.
För att skapa anonyma data för forskning och utveckling: Vi sammanställer och avpersonifierar demografiska uppgifter så att dina personuppgifter inte avslöjas, i syfte att dela sammanlagda demografiska data med tredje parter, inklusive för att efterleva våra rapporteringsförpliktelser, för verksamhets- eller marknadsföringsändamål eller för att hjälpa tredje parter att förstå tjänsterna och vår verksamhet. Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse av att analysera vår verksamhets räckvidd och effektivitet.
Statistisk prestandainformation: Vi använder datastatistik för att säkerställa och förbättra tjänsternas funktioner. Vi använder mobil statistikprogramvara för att vi ska kunna förstå hur appen fungerar i din mobila enhet. Behandlingen är baserad på våra berättigade intressen, vilket också är fördelaktigt för dig eftersom vi använder dessa data för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla tjänster i högre kvalitet. Behandlingen är baserad på våra berättigade intressen, vilket också är fördelaktigt för dig eftersom vi använder dessa data för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla tjänster i högre kvalitet.
Platsinformation: Vi behandlar platsinformation som du anger i din profil eller som vi erhåller via din IP-adress eller mer exakt information så som framställs i avsnitt 2. För att tillhandahålla funktioner och förbättra och anpassa tjänsterna. Exempelvis för intern statistik och prestandaövervakning, för att lokalanpassa innehåll och för reklamändamål (med hjälp av icke-exakt platsinformation). Vissa icke-exakta platstjänster, t.ex. för säkerhet och lokalanpassning av policyer baserade på din IP- eller profiladress, är avgörande för att tjänsterna ska fungera. Behandlingen av icke-exakt platsinformation är baserad på vårt berättigade intresse.


5. HUR VI DELAR UPPGIFTER MED TREDJE PARTER


Vi delar dina personuppgifter med följande tredje parter i följande sammanhang, förutsatt att vi har en rättslig grund för att göra det eller att du uttryckligen har gjort sådana personuppgifter offentliga.

 • Tjänsteleverantörer, konsulter och leverantörer
 • Utföra avtalsförpliktelserna i våra villkor och tillhandahålla dig tjänsterna.
 • Uppfylla våra berättigade intressen.
 • Skydda Fabletics, dess kunders eller någon annan tredje parts personliga säkerhet och egendom.
 • Tillhandahålla eller förbättra våra tjänster och säkerheten för våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive underlätta identifiering och autentisering, målriktad reklam online och offline, allmän forskning och sammanlagda rapporter, anpassning av kunders upplevelser med webbplatser och appar.
 • Ge tredje parter möjlighet att utföra tjänster på uppdrag av Fabletics, inklusive men inte begränsat till betalningsbehandling, kurirer, forskning, statistik och säkerhet, för att hjälpa Fabletics att driva, tillhandahålla och marknadsföra tjänsterna.
 • Offentliga myndigheter, inklusive domstolar och polisiära organ
 • Efterleva en rättslig förpliktelse eller ett rättsligt eller administrativt beslut eller i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden.
 • Skydda Fabletics och våra ombuds, kunders och tredje parters rättigheter och egendom, inklusive rätten att upprätthålla våra villkor.
 • Tredje parter under en sammanslagning
 • Underlätta förhandlingen om någon form av sammanslagning och förvärv eller avveckling, transaktion eller förfarande som omfattar försäljning, överlåtelse, avhändande eller utlämnande av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar till ett annat företag. Personuppgifter kan överföras som en affärstillgång i händelse av insolvens, konkurs eller konkursförvaltning. Om en annan enhet förvärvar vårt företag, vår verksamhet eller våra tillgångar kommer den enheten att inneha de personuppgifter som har samlats in av oss och överta de rättigheter och förpliktelser avseende dina personuppgifter som beskrivs i detta meddelande. Men innan personuppgifterna överförs kommer Fabletics och den tredje parten att efterleva alla nödvändiga rättsliga eller administrativa förfaranden.
 • Programleverans från tredje part: Insticksprogram eller tillägg från tredje part kan samla in information om din användning av tjänsterna. När du exempelvis öppnar en sida på webbplatsen som har ett socialt insticksprogram från en tredje parts webbplats eller tjänst, t.ex. en ”Gilla”- eller ”Skicka”-knapp, hämtar du dessutom innehåll från den tredje partens webbplats. Sådan interaktion är föremål för den tredje partens integritetsrutiner. I tillägg därtill används vissa cookies och annan liknande teknik på webbplatsen av tredje parter för målinriktad online-reklam och andra ändamål. Dessa tekniker ger den tredje parten möjlighet att känna igen din dator eller mobila enhet varje gång du använder tjänsterna. Observera att när du använder tredje parts webbplatser eller tjänster gäller den tredje partens villkor och integritetsrutiner för din användning av sådana webbplatser eller tjänster. Vi väljer och hanterar den teknik från tredje part som tillhandahålls genom tjänsterna. Men eftersom dessa är tredje parts tekniker är de föremål för den tredje partens integritetspolicy. Läs vår cookiepolicy om du behöver mer information. Om du tillhandahåller tredje parter dina personuppgifter kan olika integritetsrutiner gälla för användning eller utlämnande av de uppgifter du ger dem. Vi är i princip inte ansvariga integritets- eller säkerhetsrutinerna avseende tredje parts webbplatser eller tjänster, inklusive de som är länkade till eller från tjänsterna. Vi rekommenderar att du läser deras integritetsmeddelanden och ställer frågor till tredje parter innan du tillhandahåller dem dina personuppgifter.


6. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR


Vi är en del av en global koncern. När vi tillhandahåller våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), USA och andra länder där vi och våra partner är verksamma för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. Detta omfattar delning av dina uppgifter med Fabletics, Inc., vårt moderbolag i USA, och andra företag i vår globala koncern, såväl som med tredje parts tjänsteleverantörer.


När dina personuppgifter överförs från ditt hemland till ett annat land kan lagarna och reglerna som skyddar uppgifterna i det land de överförs till skilja sig från lagarna och reglerna i det land där du är bosatt. Vi kommer endast att överföra dina uppgifter till de länder som vi enligt lag har tillåtelse att göra det till och vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter fortsätter att omfattas av lämpligt skydd.


6.1. Överföringsmekanismer


När vi överför personuppgifter till ett tredjeland utanför EES gör vi det baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder och överföringsmekanismer:

 • Nödvändigt för att utföra vårt avtal med dig. Du kan välja om du vill använda tjänsterna eller ej. Men om du vill använda tjänsterna måste du samtycka till de villkor som framställs i avtalet mellan oss och dig. Eftersom vi använder teknisk infrastruktur i EES, USA och andra länder för att leverera tjänsterna till dig i enlighet med vårt avtal med dig måste vi överföra dina personuppgifter inom EES, till USA och till andra jurisdiktioner så som nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Vi kan inte tillhandahålla dig tjänsterna och utföra vårt avtal med dig utan att överföra dina uppgifter på detta sätt.

I tillämpliga fall förlitar vi oss på befintliga beslut av Europeiska kommissionen, där kommissionen har föreskrivit att vissa tredjeländer ska tillhandahålla en i allt väsentligt likvärdig dataskyddsnivå som enligt GDPR (t.ex. för överföring från EES till Storbritannien). Lämplighetsbeslut av Storbritanniens utrikesminister, baserat på artikel 45 i Storbritanniens GDPR och avsnitt 17A i Data Protection Act 2018 - för mer information och för att få tillgång till hela listan över länder som hittills bedömts vara tillräckliga, kolla här. I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå har vi också implementerat lämpliga överföringsmekanismer för att skydda dina personuppgifter när vi överför dem utanför EU eller Storbritannien.

 • Standardavtalsklausul/modellklausuler. Europeiska kommissionen har antagit standardavtalsklausuler (kallas även modellklausuler) som tillhandahåller skyddsåtgärder för personuppgifter som överförs utanför EU eller EES. För överföringar från Storbritannien till ett tredjeland utanför Storbritannien och EU/EES kommer vi att ändra standardavtalsklausulerna enligt informationskommissionärens vägledning. I den mån Information Commissioner's Office i Storbritannien kommer att anta en brittisk version av standardavtalsklausulerna, kommer vi att förlita oss på dessa för att skydda överföringar. Du kan se vägledningen på kommissionens webbplats, här.

Om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna kan du skicka en skriftlig begäran till: Fabletics Ltd, Attn: General Counsel, 210 Euston Road, London NW1 2DA, Storbritannien.

 • Bindande företagsregler. Det kan hända att vissa av våra partner har implementerat bindande företagsregler för att skydda dina personuppgifter under internationella överföringar från EES till tredjeländer inom våra partnerorganisationer.


Datasekretessram för EU och USA. Fabletics, Inc. och vissa andra företag i vår globala koncern deltar i EU-US-datasekretessramverket (”EU-US DPF”) och UK Extension to the EU-US data privacy framework (”UK Extension to the EU-US) DPF”) som en del av vårt åtagande att upprätthålla höga dataskyddsstandarder vid överföring av personlig information mellan EU, Storbritannien och USA. Vi har åtagit oss att följa skyldigheterna enligt EU-USA:s ramprinciper för datasekretess ("EU-US DPF-principer") och Storbritanniens utvidgning till EU-US DPF, som anges av det amerikanska handelsdepartementet.

Fabletics, Inc. har intygat till det amerikanska handelsdepartementet att de följer EU-US DPF-principerna när det gäller behandlingen av personuppgifter som erhållits från Europeiska unionen och Storbritannien i tillit till EU-US DPF och Storbritannien Utvidgning till EU-US DPF. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och EU-US DPF-principerna, ska EU-US DPF-principerna styra. För att lära dig mer om programmet Data Privacy Framework (“DPF”) och för att se vår certifiering, besök här.

I enlighet med EU-US DPF-principerna har vi åtagit oss att lösa klagomål om dina integritetsrättigheter och insamling eller användning av din personliga information som överförts till USA i enlighet med EU-US DPF och UK Extension to EU-US DPF enligt beskrivning i avsnitt 11.


7. DINA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV


 • Begära åtkomst till dina personuppgifter för att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig för att få eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du tillhandahåller oss.
 • Begära radering av dina personuppgifter för att be oss att radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns en god anledning eller ett berättigat intresse för oss att fortsätta att behandla dem. Observera dock att det kan hända att vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av specifika rättsliga skäl som vi, om tillämpligt, informerar dig om när vi får in din begäran. Detta kan exempelvis vara en situation där vi har en rättslig förpliktelse att behålla och lagra dina personuppgifter.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter för att be oss att stoppa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Begära portabilitet, dvs. överföring av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. I ett sådant fall ger vi dig eller en tredje part som du har valt dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du ursprungligen gav oss samtycke till att använda eller om vi använde personuppgifterna för att utföra ett avtal med dig eller tillhandahålla dig tjänster.
 • Göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om vi, så som förklaras i avsnitt 4, behandlar dina uppgifter baserat på våra berättigade intressen och det förekommer något avseende din specifika situation som leder till att du vill göra invändningar mot behandling baserat på denna grund, eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi visa att vi har övertygande berättigande skäl att behandla dina personuppgifter som åsidosätter dina rättigheter och friheter.


Om du har givit ditt samtycke till behandling av dina uppgifter har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst, med verkan i framtiden. Tillbakatagandet av samtycket påverkar inte lagenligheten av vår behandling baserad på samtycket som utfördes före ditt tillbakatagande.

Vi samarbetar med tredje parter för att hantera våra annonser på andra webbplatser. Dessa tredje parter kan använda cookies eller liknande tekniker för att visa dig annonser baserat på dina webbläsningsaktiviteter och intressen. Om du har valt att ansluta ditt konto till en extern app, t.ex. Facebook, kan du ändra dina inställningar via dina kontoinställningar.

8. LAGRING AV DINA UPPGIFTER


Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt, så länge det behövs för att tillhandahålla dig tjänsterna eller på annat sätt så som nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Vi kan dock vara skyldiga att lagra dina personuppgifter på grund av vissa rättsliga krav, t.ex. för rättsliga och/eller administrativa förfaranden. När den lagringsperiod som är resultatet av sådana förfaranden har utgått raderar vi personuppgifterna.


9. UPPGIFTSSÄKERHET


Säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade regler för att skydda de uppgifter vi samlar in och tar emot, både under överföringen och efter att uppgifterna har tagits emot. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda dina upprätthålla mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, obehörig ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst, missbruk och alla andra olagliga typer av behandling. Dessa omfattar exempelvis brandväggar, kryptering, lösenordsskydd och andra åtkomst- och autentiseringskontroller. Observera dock att ingen överförings- eller lagringsmetod är helt säker. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet. Dina kontouppgifter skyddas med ett lösenord. Det är viktigt att du skyddar ditt konto och dina uppgifter mot obehörig åtkomst genom att välja ditt lösenord noggrant och hålla ditt lösenord och din dator säkra, t.ex. genom att logga ut efter att du har använt tjänsterna. Om du tror att dina personuppgifters säkerhet har äventyrats ber vi att du kontaktar oss så som beskrivs i avsnitt 11. Om vi får kännedom om att dina uppgifter har äventyrats informerar vi dig i enlighet med tillämplig lag.


10. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE


Detta meddelande kan ändras då och då. Vi informerar dig om ändringarna genom att publicera dem på eller via tjänsterna eller genom att skicka ett e-postmeddelande om ändringarna till dig och/eller genom att publicera en uppdatering i versionsanteckningarna på appens plattform. Alla ändringar träder i kraft vid det tidigaste av 14 kalenderdagar efter att vi skickat ett e-postmeddelande om dem eller 14 dagar efter att vi publicerat ändringarna på eller via tjänsterna. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida regelbundet och granskar eventuella ändringar. Om vi gör väsentliga ändringar i vårt sätt att använda dina personuppgifter informerar vi dig om dem genom att skicka ett e-postmeddelande till den senaste e-postadress du gav oss och genom att publicera ett meddelande om ändringarna på vår webbplats.


11. KONTAKTA OSS, DATASKYDDSMYNDIGHET, KLAGOMÅL


Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande, dina personuppgifter eller dina valmöjligheter och rättigheter kan du kontakta:

 • vårt supportteam:
 • skriftligen till adressen listad i avsnitt 1;
 • genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected];
 • genom att ringa oss på nummer 08-446 838 83.
 • Du kan även kontakta
 • vårt dataskyddsombud i EU:
 • skriftligen till adressen listad i avsnitt 1, med adressering till dataskyddsombudet i EU; eller
 • genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].


Du har också rätt att lämna in ett klagomål mot oss till Information Commissioner's Office ("ICO"). ICO är vår ledande tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor. ICO-kontaktuppgifterna är:


Adress: Water Lane, Wycliffe House Wilmslow - Cheshire SK9 5AF Storbritannien

E-post: [email protected]

Telefon: 0303 123 1113


Om du är bosatt inom EES har du rätt att även framföra ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan få information om din lokala myndighet här.


I enlighet med EU-US DPF och UK Extension to EU-US DPF, åtar sig Fabletics att lösa EU-US DPF Principles-relaterade klagomål om vår insamling och användning av din personliga information. Individer inom EU och Storbritannien med förfrågningar eller klagomål angående denna integritetspolicy bör först kontakta Fabletics på:


Fabletics Ltd Attn: Privacy Department

210 Euston Road

London, NW1 2DA

Storbritannien


Fabletics har vidare åtagit sig att hänvisa olösta EU-U.S. DPF Principles-relaterade klagomål rörande vår hantering av personuppgifter som tagits emot med stöd av EU-U.S. DPF och Storbritanniens förlängning till EU-U.S. DPF till en icke-vinstdrivande alternativ tvistlösningsleverantör belägen i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får ett bekräftelse på ditt klagomål i tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, besök här för mer information eller för att lämna in ett klagomål. Det kostar inget för konsumenter att ringa eller använda denna oberoende mekanism för tvistlösning.


Under vissa begränsade förhållanden kan individer inom EU och Storbritannien åberopa bindande skiljedom inför en panel som ska inrättas av det amerikanska handelsdepartementet, EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA), UK Information Commissioner's Office (ICO) och Gibraltar Regulatory Authority (GRA).


09/2023Designed With An Eco-Conscious Mindset

At Fabletics, our unwavering commitment to the environment drives us to innovate continuously, with over 60% of our fabrics crafted from sustainable and recycled materials.

Ethical and Inclusive Practices
We invest in independent audits to ensure that every Fabletics factory follows the highest standards of care.
Find Out More
100% Carbon Neutral
Since 2021, we have been a certified CarbonNeutral® company in accordance with the CarbonNeutral® Protocol.
Find Out More
Recycled Materials
All of our polybags, mailing bags, cartons, and tissue packaging are made from recycled materials.
Find Out More
;