You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.

SEKRETESSMEDDELANDE


Välkommen till Fabletics! Vi engagerar oss djupt vad gäller sekretess. Vi strävar efter att vara helt öppna angående våra sekretessmetoder. Det inkluderar hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande, inklusive anvisat material, beskriver:


 • de personuppgifter vi samlar in eller tar emot på, eller via:
 • Fabletics mobilapplikation (”Appen”);
  • andra produkter eller tjänster från Fabletics; och
  • all annan skriftlig eller muntlig kommunikation med dig, till exempel via e-post eller telefon (gemensamt kallat ”våra tjänster”);
 • hur vi använder den informationen; och
 • stegen vi tar för att skydda den informationen.


För att driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster behöver vi använda dina personuppgifter. Läs noga igenom detta sekretessmeddelande innan du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till den sekretesspraxis som beskrivs i detta meddelande. Om du inte vill att vi ska samla in eller använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i detta meddelande, ska du inte använda våra tjänster.


Detta meddelande är införlivat i, och är föremål för, våra villkor. Termer med versaler som används men inte definieras i detta meddelande har den betydelse som anges i villkoren.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


1. OM OSS


Vi är Fabletics Ltd, ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer: 08097376 och med huvudkontor på 25 Wilton Road, London SW1V 1LW (”Vi” eller ”oss”). Vi driver tjänsterna och ansvarar för dina personuppgifter. Du kan kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12.


2. INFORMATIONEN VI SAMLAR IN


När du använder våra tjänster samlar vi in eller mottar dina personuppgifter på följande sätt:


 • Registrering, kontoinställningar, användning av våra tjänster: Du kan behöva ge oss tillgång till vissa personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Beroende på vilka tjänster du använder kan du behöva ge oss ditt namn och en giltig e-postadress, postadress, faktureringsadress, telefonnummer och betalinformation. Du kan också välja att tillhandahålla andra personuppgifter, till exempel ditt födelsedatum. Du kan granska, redigera och, under vissa omständigheter, ta bort dessa uppgifter genom dina kontoinställningar.
 • Automatiserad information: Vi mottar och registrerar automatiskt information från din webbläsare eller din mobila enhet när du använder våra tjänster, till exempel din IP-adress eller din unika identifieringsenhet, cookies och data angående vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna driva och tillhandahålla våra tjänster. Denna information lagras i loggfiler och samlas in automatiskt. Vi kan komma att kombinera denna information med annan information som vi eller de vi samarbetar med samlar in om dig. Denna information används för att förhindra bedrägeri och för att hålla våra tjänster säkra. Den används även för att analysera och förstå hur tjänsterna fungerar, för annonseringar samt för att ge dig en mer personlig upplevelse. Vi kan också automatiskt hämta enhetsspecifik information när du använder våra tjänster. Denna information kan innehålla uppgifter såsom maskinvarumodell, operativsysteminformation, appversion, appanvändning, webbläsarinformation, IP-adress och enhetsidentifierare. Mer information om cookies och liknande teknik finns i avsnitt 8 .
 • Platsinformation: Vi kan komma att samla information om din plats från informationen du anger i din profil eller från din IP-adress. Med ditt samtycke kan vi också bestämma din plats genom att använda annan information som tillhandahålls av din enhet, till exempel GPS-information eller information om närliggande trådlösa nätverk eller mobilmastrar. Vi kan använda och lagra denna information för att tillhandahålla funktioner och för att förbättra och anpassa våra tjänster. Till exempel, för intern analys och prestandaövervakning, för att lokalisera innehåll och (med icke-exakt platsinformation) för marknadsföringsändamål. Vissa icke-exakta platstjänster, såsom för säkerhet och lokalisering av policyer baserade på din IP- eller profiladress, är avgörande för att våra tjänster ska fungera.
 • Analysinformation:Vi använder oss av dataanalys för att förbättra och säkerställa funktionaliteten i våra tjänster. Vi använder oss av mobilanalysprogramvara för att vi ska kunna förstå applikationsfunktionen på din mobila enhet. Den här programvaran kan komma att spela in information såsom hur ofta du använder appen, vad som händer inom appen, aggregerad användning, prestandadata, appfel och felsökningsinformation samt var appen hämtades från. Den information vi lagrar i analysprogrammet länkas inte till de personuppgifter du lämnar i appen.
 • Information från tredje part: Du kan välja att ansluta till våra tjänster eller registrera ett Fabletics-konto med hjälp av en tredjepartsapplikation, till exempel Facebook. Vi kan komma att få information från dessa tredjepartsapplikationer. Vi kan också behöva samla in offentliga uppgifter för att kunna ansluta dig. Vi kan komma att använda den informationen för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Du kan också välja att dela delar av din aktivitet på våra tjänster på vissa sociala medier som är anslutna till ditt Fabletics-konto. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i dina kontoinställningar.


3. MINDERÅRIGA


Att skydda barns integritet är särskilt viktigt för oss. Våra tjänster är inte riktade mot barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Använd inte våra tjänster om du är under 18 år. Om vi får vetskap om att vi har samlat in eller försetts med personuppgifter från någon under 18 år, tar vi bort denna information. Om du är förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn har försett oss med personuppgifter, kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12.


4. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER


4.1. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


När du använder våra tjänster samlar vi in, använder, delar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i detta meddelande. När vi behandlar din personuppgifter gör vi det på en av följande rättsliga grunder:


 • det är nödvändigt för att utföra vårt kontrakt med dig;
 • du har givit oss ditt samtycke;
 • det är nödvändigt för våra eller för tredje parts legitima intressen;
 • det är nödvändigt för att efterfölja lagstadgade skyldigheter eller i samband med en rättslig fordran;
 • det är nödvändigt i allmänhetens intresse; eller
 • det är nödvändigt för att skydda någons liv.


4.2. INFORMATIONSANVÄNDNING


 • Att tillhandahålla och förbättra våra tjänster: Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och produkter, för fakturering och betalningar, för identifiering och autentisering, för riktad marknadsföring, för allmän forskning och sammanlagd rapportering och för att kontakta dig enligt beskrivningen i avsnitt 5 . Vi kan få kunskap om de produkter och tjänster du är intresserad av från din webbläsning och ditt inköpsbeteende både genom och utanför våra tjänster. Vi har ett berättigat intresse av att anpassa våra tjänster för att hjälpa dig att hitta produkter och tjänster som är av intresse för dig. Vi kan komma att använda och dela din information så att vi kan driva våra legitima intressen vad gäller att förstå hur våra tjänster används och utforska sätt att förbättra dessa tjänster samt för att utveckla vår verksamhet och få den att växa.
 • Tjänsteleverantörer: Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer (”partners”), såsom betalningsoperatörer, budfirmor samt analytiker och säkerhetsleverantörer för att hjälpa oss att driva, tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster. Dessa tjänsteleverantörer har endast begränsad tillgång till dina personuppgifter. De kan endast använda din information för att utföra specifika uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda din information för något annat syfte. Ett samarbete med tjänsteleverantörer är ofta nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, särskilt där leverantörerna utför viktiga funktioner som till exempel betalning och leverans. I vissa fall är dessa tjänsteleverantörer inte nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, men det hjälper oss att förbättra dem, till exempel genom att bedriva marknadsundersökningar. I sådana fall har vi ett legitimt intresse att samarbeta med tjänsteleverantörer för att förbättra våra tjänster.
 • Andra tredje parter: Plugin- eller tilläggsprogram från tredje part kan komma att samla in information om din användning av våra tjänster. När du laddar en sida på vår webbsida som har ett socialt plugin-program från tredje part, till exempel en Gilla eller Skicka-knapp, laddar du också innehåll från tredje parts webbplats. Dessa interaktioner är föremål för sekretessmetoder från tredje part. Dessutom används vissa cookies och annan liknande teknik på webbplatsen av tredje part för riktad marknadsföring på nätet och för andra ändamål. Med hjälp av dessa tekniker kan tredje part känna igen din dator eller mobilenhet varje gång du använder våra tjänster.


Tänk på att när du använder en tredje parts webbsida eller tjänst gäller tredje parts villkor och sekretesspraxis. Vi väljer och hanterar den tredjepartsteknologi som tillhandahålls via våra tjänster. Dessa är dock tredjepartsteknologier och de är föremål för tredje parts sekretesspolicy. För mer information, se Avsnitt 5 . Om du lämnar ut dina personuppgifter till tredje part kan olika sekretesspraxis tillämpas vad gäller användning eller avslöjande av den information du tillhandahåller. Vi är inte ansvariga för sekretess- eller säkerhetspraxis vad gäller webbplatser eller tjänster hos tredje part. Det inkluderar de som är kopplade till eller från våra tjänster. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom sekretessmeddelanden från tredje part och ställa eventuella frågor innan du lämnar ut dina personuppgifter till dem. • Rättsliga förpliktelser: Vi kan behålla eller lämna ut dina personuppgifter till en tredje part under följande begränsade omständigheter:
 • som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inbegripet att uppfylla nationella säkerhetskrav eller vid brottsbekämpande;
 • för att skydda, etablera eller utöva våra juridiska rättigheter eller för att försvara oss mot rättsliga krav, inklusive för att samla in en skuld;
 • för att efterfölja en stämning, domstolsorder, rättslig process eller annat lagligt krav; eller
 • när vi tror att sådan behandling är nödvändig för att efterfölja lagen, förhindra överhängande fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, vid misstänkt bedrägeri, vid hot mot vår egendom eller vid kränkningar av våra villkor.


I dessa fall kan användning av dina uppgifter vara nödvändig inom ramen för vårt eller tredje parts berättigade intresse för att hålla våra tjänster säkra, förebygga skada eller brottslighet, genomdriva eller försvara lagliga rättigheter eller för att förhindra skador. Sådan användning kan också vara nödvändig för att följa rättsliga förpliktelser, ett domstolsbeslut eller för att utöva eller försvara rättsliga krav. I sällsynta fall kan det också vara nödvändigt i allmänhetens intresse eller för att förhindra förlust av liv eller personskada. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi får in en laglig begäran om uppgiftsutlämnande under en av de begränsade omständigheterna som beskrivs i denna paragraf. • Aggregerad information: Vi kan dela demografisk information med tredje part för olika ändamål, inklusive för att uppfylla våra rapporteringsskyldigheter, av affärs- eller marknadsföringsskäl eller för att hjälpa tredje part att förstå våra tjänster och vår verksamhet. Sådan demografisk information kommer att aggregeras och avpersonifieras, så att dina personuppgifter inte avslöjas.
 • Företagsåtgärder: Vi kan komma att ingå transaktioner såsom försäljning, fusion, likvidation, mottagande eller överföring av hela eller en betydande del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Sådana transaktioner kan vara nödvändiga och i vårt berättigade intresse, i synnerhet vad gäller att fatta beslut som ger vår verksamhet möjlighet att utvecklas långsiktigt. I sådana transaktioner kan användarinformation komma att överföras. Om vi har för avsikt att överföra information om dig kommer vi att meddela dig enligt vad som beskrivs i avsnitt 12 och i den utsträckning som krävs enligt gällande lag får du en möjlighet att avstå innan information om dig blir föremål för olika sekretesspraxis.


5. MEDDELANDEN FRÅN OSS


Vi kan behöva kontakta dig från tid till annan. Du godkänner att vi kan skicka dig tjänstrelaterade meddelanden via e-post eller annan meddelandetjänst. Exempel på servicerelaterade meddelanden inkluderar e-postadressbekräftelse eller ett välkommen-meddelande när du registrerar ett konto eller en bekräftelse när du lägger en order, information om tillgänglighet gällande tjänster, information om ändringar av nyckelfunktioner i våra tjänster och kommunikation med vårt supportteam. Vi kan också kontakta dig via telefon för transaktionsrelaterade ändamål eller för att ge support.


Vi kan även skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post eller annan meddelandetjänst, om du har samtyckt till detta. Du kan avbryta prenumerationen vad gäller marknadsföringsmeddelanden när som helst via avprenumereringslänken i meddelanden eller via kontoinställningarna.
6. ÖVERFÖRA DIN INFORMATION


Vi är en del av en global koncern. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att vi kan använda de personuppgifter vi samlar in eller tar emot om dig i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), USA och andra länder där vi och våra partner är verksamma för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. Detta inkluderar att dela din information med Fabletics, Inc., vårt amerikanska moderbolag och andra företag i vår globala koncern (sammantaget ”Dataimportör”).


När dina personuppgifter överförs från ditt hemland till ett annat land kan lagarna och reglerna som skyddar den informationen i det land som den överförs till skilja sig från dem i det land där du bor. Vi kommer endast att överföra dina uppgifter till de länder som vi enligt lag har tillåtelse att göra det till, och vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter fortsätter att åtnjuta lämpligt skydd.


6.1. RÄTTSLIG GRUND


När vi överför personuppgifter utanför EES, gör vi det baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder:


 • Integritetsskydd. Fabletics, Inc. och vissa andra företag i vår globala koncern deltar i ramverket EU-US Privacy Shield. Även om Privacy Shield-ramverket ogiltigförklarades 2020 av EU-domstolen har vi åtagit oss att uppfylla skyldigheterna enligt Privacy Shield-principerna.
 • Standardavtalsklausul/modellklausuler. Europeiska kommissionen har antagit standardavtalsklausuler, även kända som modellklausuler, som skyddar personuppgifter som överförs utanför EU eller EES. Du kan se modellklausulerna på kommissionens webbplats,här .


Du har rätt att när som helst begära och erhålla en kopia av de standardavtalsklausuler som har undertecknats mellan Dataimportören (våra företag i USA) och Dataexportören (Fabletics Ltd.). Om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna, skicka en skriftlig begäran till följande adress: Fabletics Ltd, Att: General Counsel, 25 Wilton Rd, London, SW1V 1LW, United Kingdom. • Krävs för att utföra vårt avtal med dig.Du kan välja om du vill använda Tjänsterna eller inte. Om du vill använda Tjänsterna måste du dock godkänna de villkor som anges i avtalet mellan oss och dig. Eftersom vi använder teknisk infrastruktur inom EES, USA och andra länder för att leverera tjänsterna till dig, i enlighet med vårt avtal med dig, måste vi överföra dina personuppgifter inom EES, till USA och till andra jurisdiktioner efter behov för att tillhandahålla tjänsterna. Vi kan inte tillhandahålla dig Tjänsterna och utföra vårt avtal med dig utan att överföra dina uppgifter på detta sätt.


6.1. RÄTTSLIG GRUND


Personuppgifter som ditt namn, e-postadress, kund-ID, postadress, telefonnummer, demografisk information som kön, födelsedag och andra personliga identifierare, kommersiell information som orderhistorik, beställnings-ID, inköpta artiklar, storlek, stil och produktpreferenser, andra unika identitetsbeteckningar och slutsatser av dessa, geolokaliseringsinformation, IP-adress, cookies, reklam-ID, spårningspixlar och andra unika identifierare, information om internetaktiviteter, t.ex. hur en användare surfar och interagerar med våra tjänster, webbplats och annonser och enhet, och/eller datoregenskaper samlas in. Dessa personuppgifter används för följande ändamål: för att behandla och uppfylla beställningar, kommunicera med dig om beställningar eller någon Fabletics-tjänst, marknadsföring och försäljning, intern forskning och efterlevnad av federala, statliga och lokala lagar och förordningar. Fabletics samlar också in aggregerade data som exempelvis dina platspreferenser, storlekar, ålder, kön, geografisk plats, språk, tidszon, inkomst och utbildning. Dessa sammanlagda uppgifter används för följande ändamål: marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, för att optimera shoppingupplevelsen och typer av sålda varor, intern forskning, partnerskap eller avtal med dotterbolag, agenter och affärspartner, samt för att beskriva våra tjänster för nuvarande och framtida affärspartner.


6.2. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH ÖVERFÖRS


Personuppgifter som ditt namn, e-postadress, kund-ID, postadress, telefonnummer, demografisk information som kön, födelsedag och andra personliga identifierare, kommersiell information som orderhistorik, beställnings-ID, inköpta artiklar, storlek, stil och produktpreferenser, andra unika identitetsbeteckningar och slutsatser av dessa, geolokaliseringsinformation, IP-adress, cookies, reklam-ID, spårningspixlar och andra unika identifierare, information om internetaktiviteter, t.ex. hur en användare surfar och interagerar med våra tjänster, webbplats och annonser och enhet, och/eller datoregenskaper samlas in. Dessa personuppgifter används för följande ändamål: för att behandla och uppfylla beställningar, kommunicera med dig om beställningar eller någon Fabletics-tjänst, marknadsföring och försäljning, intern forskning och efterlevnad av federala, statliga och lokala lagar och förordningar. Fabletics samlar också in aggregerade data som exempelvis dina platspreferenser, storlekar, ålder, kön, geografisk plats, språk, tidszon, inkomst och utbildning. Dessa sammanlagda uppgifter används för följande ändamål: marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, för att optimera shoppingupplevelsen och typer av sålda varor, intern forskning, partnerskap eller avtal med dotterbolag, agenter och affärspartner, samt för att beskriva våra tjänster för nuvarande och framtida affärspartner.


6.3. DATAIMPORTÖRENS VIDAREÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE PARTER


Dataimportören ska inte avslöja de personuppgifter som överförs till en tredje part utanför EU, såvida inte tredje part samtycker till att bindas av standardavtalsklausulen som nämns i avsnitt 6.1. I annat fall får importören endast överlåta till tredje part om: • Det är ett land som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (”Allmänna dataskyddsförordningen” eller ”GDPR”) som omfattar vidareöverföringen.
 • Den tredje parten säkerställer på annat sätt lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artiklarna 46 eller 47 i GDPR med avseende på behandlingen i fråga;
 • Den tredje parten ingår ett bindande instrument med Dataimportören som säkerställer samma nivå av dataskydd som enligt standardavtalsklausulerna, och dataimportören tillhandahåller en kopia av dessa skyddsåtgärder till Dataexportören;
 • Det är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk i samband med specifika administrativa, regulatoriska eller rättsliga förfaranden;
 • Det är nödvändigt för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen eller
 • Om inget av de andra villkoren gäller har Dataimportören erhållit ditt uttryckliga samtycke till en vidareöverföring i en specifik situation, efter att ha informerat dig om dess syfte(n), mottagarens identitet och de möjliga riskerna med en sådan överföring till dig på grund av brist på lämpliga dataskyddsskydd.


6.4. DATAIMPORTÖRENS KONTAKTUPPGIFTER


Fabletics, Inc.


800 Apollo Street


El Segundo, California 90245


7. DINA RÄTTIGHETER


Du kan granska, uppdatera, korrigera eller ta bort vissa personuppgifter som vi samlar in eller tar emot om dig via dina kontoinställningar, eller genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12.


Du kan också dra nytta av vissa juridiska rättigheter när det gäller dina personuppgifter. På begäran kommer vi att ge dig information om vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få en kopia av dina uppgifter i ett lättillgängligt format. Du kan också begära att dina uppgifter raderas, med undantag av det vi måste behålla. I vissa fall kan du också ha rätt att begränsa hur vi använder dina personuppgifter. Om vi, enligt vad som förklaras i avsnitt 4.2 , behandlar dina uppgifter baserat på våra berättigade intressen eller i allmänhetens intresse, kan du motsätta sig denna behandling under vissa omständigheter. I sådana fall upphör vi att behandla dina uppgifter om vi inte är tvingade av berättigade skäl att fortsätta eller där det behövs av juridiska skäl.


Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du inte längre vill få marknadsföringsmeddelanden kan du välja att avprenumerera enligt vad som anges i avsnitt 5 . Om du har samtyckt till att dela information om exakt plats för din enhet men inte längre vill göra det, kan du återkalla ditt samtycke genom inställningarna i appen eller på din mobila enhet.


Vi samarbetar med tredje part för att hantera våra annonser på andra webbplatser. Dessa tredje parter kan använda cookies eller liknande teknik för att tillgodose dig med annonser baserade på dina surfaktiviteter och intressen. Om du har valt att koppla ditt konto till ett externt tredjepartsprogram, till exempel Facebook, kan du ändra dina inställningar genom att ändra dina kontoinställningar.


Om du inte längre vill använda våra tjänster eller ta emot tjänstrelaterade meddelanden kan du när som helst stänga ditt konto genom att följa de instruktioner som anges här. Var medveten om att den här raderingen är permanent och att ditt konto inte kan återställas.
8. OM COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Vi och våra partner använder cookies och annan liknande teknik (gemensamt kallat ”Cookie Technologies”). Cookie Technologies tjänar flera ändamål, inklusive att våra tjänster fungerar och de hjälper oss att förstå hur du använder tjänsterna.8.1. Typer av Cookie Technologies


 • Cookies: Detta är små datafiler som skickas från en server till din webbläsare. De lagras i webbläsarens cacheminne och tillåter en webbsida eller en tredje part att känna igen din webbläsare. Det finns tre huvudtyper av cookies:
 • Sessionscookies är specifika för ett visst besök och samlar information när du besöker olika sidor, så att du inte behöver skriva in information varje gång du byter sida eller försöker checka ut. Sessionscookies löper ut och raderas automatiskt inom en kort tidsperiod, till exempel när du lämnar webbplatsen eller när du stänger din webbläsare.
 • Beständiga cookies kommer ihåg viss information gällande dina preferenser när du besöker webbplatsen och ger oss möjlighet att känna igen dig varje gång du återvänder. Beständiga cookies lagras i webbläsarens cacheminne eller på din mobila enhet tills du väljer att ta bort dem eller de löper ut och raderas automatiskt.
 • Tredjepartscookies placeras av en tredje part och kan samla in surfaktivitet på flera webbplatser och under flera sessioner. Detta är vanligtvis en typ av beständiga cookies och lagras tills du raderar dem eller löper ut baserat på den tidsperiod som angetts i varje cookie.


Cookies tillåter våra tjänster att fungera och gör det möjligt för oss att anpassa din upplevelse. Du kan konfigurera inställningarna i din webbläsare för att avspegla dina preferenser vad gäller att acceptera eller avvisa cookies, inklusive hur du hanterar tredjepartscookies. För mer information, se avsnitt 8.5 .


 • Lokala lagringsobjekt: Det här är datauppsättningar, ibland kallade flashcookies, som kan lagras i din webbläsare. De kan användas för att behålla dina inställningar, din användarhistorik eller inställningarna för en app.
 • Webbsignaler: Det här är väldigt små grafiska bilder, ibland kallade clear GIFs eller webbpunkter, med en unik identifierare som används för att förstå din surfaktivitet. Webbsignalerna är osynliga när du öppnar en sida på en webbplats.
 • Sociala widgets: Det här är knappar eller ikoner som tillhandahålls av leverantörer av sociala medier från tredje part som tillåter dig att interagera med sociala medietjänster när du visar en webbsida eller en app på mobilskärm. Dessa widgets kan samla in webbläsningsdata, som kan tas emot av den tredje part som tillhandahållit och kontrollerar widgeten.
 • UTM-koder: Det här är kodsträngar som kan visas i en URL när en användare flyttar från en webbsida eller webbplats till en annan. Strängen kan innehålla information om din surfning, till exempel vilken annons, sida eller utgivare som skickade dig till mottagande webbsida.
 • Applikations-SDK: Det här är ett programvaruutvecklingspaket (SDK) från tredje part som är inbäddat i appen. SDK tillåter insamling av information om själva appen, aktiviteten i appen och vilken enhet appen körs på.


8.2. Syftet MED COOKIE-TEKNIK


Vi använder Cookie Technologies för att känna igen dig på webbplatsen, för att se till att webbplatsen fungerar för dig, och för att hjälpa till att anpassa din upplevelse och användning av våra tjänster. Mer specifikt använder vi cookie-teknik för:


 • Säkerhet och autentisering: Viss cookie-teknik är väsentlig för att våra tjänster ska fungera, såsom att verifiera dig och upprätthålla säkerhet och integritet hos våra tjänster. Utan denna cookie-teknik kan vi inte tillhandahålla våra tjänster.
 • Konto och användarinställningar: Viss cookie-teknik används för att komma ihåg ditt konto och dina preferenser. Om du till exempel vill logga in automatiskt när du återvänder till webbplatsen eller vill behålla dina funktionsval på webbplatsen och för att göra innehållet mer personligt baserat på hur du använder tjänsterna.
 • Sociala nätverk: Viss cookie-teknik hjälper dig att interagera med sociala nätverk när du använder våra tjänster, som att till exempel dela innehåll med nätverket. Sociala nätverk kan också samarbeta med oss för analyser eller marknadsföring, såsom anges nedan. Du kan eventuellt hantera dina sekretessinställningar samt verktyg och widgets för dessa sociala nätverk via ditt konto i nätverket.
 • Prestanda och analys: Viss cookie-teknik tillhandahåller resultatdata om hur tjänsterna fungerar för att kunna förbättra dem. Vi använder denna cookie-teknik för att samla in information om din användning av webbplatsen, till exempel vilka sidor du har besökt eller eventuella fel som du kan stöta på. Denna cookie-teknik samlar inte in personuppgifter, eller så aggregeras uppgifterna på ett sådant sätt att de anonymiseras. Webbplatsen och appen använder även Google Analytics för att förstå hur tjänsterna används. För några av de marknadsföringstjänster som anges nedan, som till exempel retargeting, kan data från Google Analytics kombineras med de uppgifter vi har och med tredjepartscookies. För information om hur du väljer bort Google Analytics annonseringsfunktioner, se avsnitt 8.5. För mer information om hur du använder Google Analytics, se här .
 • Marknadsföringstjänster: Vi samarbetar med olika partner som kan komma att använda cookie-teknik för att vi och dem ska kunna lära oss om de annonser du ser och klickar på när du använder våra tjänster eller för att visa annonser inom och utanför tjänsterna. Denna cookie-teknik kan innehålla:
 • Frekvenskapsling, som begränsar hur många gånger din webbläsare eller mobilenhet visar samma annons.
 • Tilldelningsspårning, som identifierar annons- eller marknadsföringskällan som förde dig till webbplatsen, eller fastställer vilken källa som ledde till handlingar såsom ett besök eller ett köp.
 • Remarketing, som visar relevanta annonser för en målgrupp baserade på tidigare surf- och köpmönster.
 • Målgruppsinriktning, som hänvisar till riktade annonser för en stor målgrupp baserade på målgruppens demografi.
 • Cross-device recognition, som känner igen handlingar över flera enheter eller webbläsare.


Denna cookie-teknik tillåter en partner att känna igen din dator eller mobilenhet varje gång du besöker webbplatsen eller appen eller vid besök på andra webbplatser och mobila applikationer baserat på data från till exempel en cookie, din IP-adress eller enhets-ID, men tillåter inte åtkomst till andra personuppgifter. Dessa tredje parter är skyldiga att följa tillämpliga lagar, självreglerande program samt följa våra regler för dataskydd när så är tillämpligt. Vi kontrollerar emellertid inte dessa tredje parter, som alla har sin egen sekretesspraxis.8.3. Tjänster i appen


Appen kan innehålla SDK-applikationer från tredje part som tillhandahåller tredje part med mobil prestanda och analysdata, felrapporteringsfunktioner och API som hjälper till att tillhandahålla våra tjänster, för social mediafunktionalitet och för marknadsföring och annonsering.


8.4. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Vi använder viss cookie-teknik för att säkerställa det avsedda syftet för funktionen på webbplatsen och i appen. Vi gör detta på grundval av kontraktsmässig nödvändighet baserat på ditt avtal med oss för att utföra de tjänster du har begärt. Genom att använda våra tjänster efter att ha tagit del av vår användning av cookie-teknik på det sätt som beskrivs i detta meddelande och, i förekommande fall genom meddelande och med en otvetydig bekräftelse av ditt samtycke, godkänner du sådan användning.


8.5. Hantera cookie-teknik


Du har möjlighet att kontrollera användningen av viss cookie-teknik:


 • Annonspreferenser: Du kan hantera dina annonspreferenser enligt vad som anges i avsnitt 5 .
 • Webbläsarinställningar: Du kan ändra inställningarna på din webbläsare för att återspegla dina preferenser gällande cookie-teknik. Varje webbläsare skiljer sig åt, men de här inställningarna ligger oftast under alternativ eller inställningar. Tänk på att om du avvisar eller blockerar alla typer av cookie-teknik i dina webbläsarinställningar, kommer du inte att kunna använda somliga eller samtliga tjänster eftersom vissa typer av cookie-teknik är väsentliga för att våra tjänster ska kunna fungera.
 • Tredjeparts nätverk: Om du inte vill att cookie-teknik ska användas för att ge dig intressebaserade annonser kan du välja att inte ta emot sådana annonser via dina online-val . Observera att du kommer att fortsätta att få generiska annonser.
 • Google Analytics: Du kan välja bort Google Analytics Advertising Features via . Google Annonsinställningar . Google tillhandahåller också en Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
 • Tredjeparts-verktyg: Olika tredje parter tillhandahåller plug-ins och appar som kan hjälpa dig att få information om hur du kan begränsa eller blockera cookie-teknik.
 • App: Om du får tillgång till våra tjänster via appen kan du också kontrollera intressebaserade annonser på din iOS- eller Android-enhet genom att välja alternativet begränsa spårning i avsnittet integritetsskydd under fliken reklam i iOS eller under fliken annonser på Android-enheter, vanligtvis under avsnittet Google inställningar. Observera att du kommer att fortsätta att se generiska annonser.9. BEHÅLLA DIN INFORMATION


Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som ditt konto är aktivt. Detta är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig, eller på annat vis nödvändigt för de syften som beskrivs i denna policy. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till dig, kan du när som helst stänga ditt konto genom att följa de angivna instruktionerna här .
10. INFORMATIONSSÄKERHET


Säkerhet relaterad till dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Vi följer de allmänt accepterade standarder för att skydda informationen vi samlar in och tar emot, både under överföring och efter att den mottagits. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, obehörig ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, missbruk och annan olaglig form av behandling. Detta inkluderar till exempel brandväggar, kryptering, lösenordsskydd och andra åtkomst- och autentiseringskontroller. Ingen överförings- eller lagringsmetod är dock helt säker. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Din kontoinformation skyddas av ett lösenord. Det är viktigt att du skyddar ditt konto och dina uppgifter mot obehörig åtkomst genom att välja ett lösenord med omsorg. Håll lösenord och dator säkra, t.ex. genom att alltid logga ut efter att du använt våra tjänster. Om du tror att säkerheten gällande dina personuppgifter har äventyrats, kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12. Om vi blir medvetna om att din information har äventyrats, kommer vi att informera dig i enlighet med gällande lagstiftning.
11. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE


Vi kan komma att revidera eller uppdatera detta meddelande från tid till annan. Om vi anser att ändringarna är väsentliga, meddelar vi dig genom att lägga ut ändringarna på eller via våra tjänster genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett meddelande om ändringarna och/eller genom att lägga upp en uppdatering i versionsanteckningar på App-plattformen. Vi uppmanar dig att kolla regelbundet och läsa alla uppdateringar.
12. HUR DU KONTAKTAR OSSOm du har några frågor eller kommentarer angående detta meddelande, dina personuppgifter, eller dina rättigheter, kontakta:


 • vårt supportteam:
  • skriftligen till adressen listad i avsnitt 1;
  • genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]; eller
  • genom att ringa oss på nummer 08-446 838 83. Du kan även kontakta
 • vårt dataskyddsombud i EU:
  • skriftligen till adressen listad i avsnitt 1, med adressering till dataskyddsombudet i EU; eller
  • genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].


Du kan också ha rätt att göra ett klagomål mot oss hos EU-kommissionären för dataskydd och informationsfrihet i Berlin. Berlins EU-kommissionär är vår ledande tillsynsmyndighet för dataskydd. Kontaktuppgifter för Berlins EU-kommissionär:


Adress: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit


Friedrichstraße. 219


10965 Berlin


Tyskland


E-post:[email protected]


Telefon: +49 30 13889-0


Om du bor inom EES kan du också lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan hitta information om din lokala myndighet här .


05/2018