You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.
ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

Välkommen till Fabletics.se! Med våra användningsvillkor vill vi informera dig om hur du använder webbplatsen, om hur du blir medlem i Fabletics och om hur du köper sportmode och livsstilsartiklar från Fabletics.

För att hjälpa dig att förstå de viktigaste punkterna i de allmänna villkoren har vi sammanställt en kort översikt:

 • Vårt sortiment riktar sig uteslutande till konsumenter.
 • När du registrerar dig hos Fabletics.se ingår ett avgiftsfritt basmedlemskap, vilket innebär att du kan dra fördel av våra månatliga klädförslag och få möjlighet att göra beställningar på Fabletics.se.
 • Om du väljer att bli VIP-medlem under beställningsprocessen gäller följande:
  • Ditt VIP-medlemskap kräver att vi varje månad skickar ut klädförslag som är skräddarsydda efter dina önskemål och som kan köpas till förmånliga priser.
  • Det är ditt ansvar att logga in på ditt konto och ”hoppa över månaden” den 5:e i månaden. Om du hoppar över kommer du inte att behöva betala 649 kr (”Fabletics-kredit”) den månaden. Om du inte vidtar någon åtgärd mellan den 1:a och 5:e i månaden blir du debiterad en Fabletics-kredit den 6:e. Denna kredit dras från den betalningsmetod du anger och krediteras ditt medlemskonto. Du kan alltid använda denna kredit i samband med ett inköp på Fabletics.se. Din kredit utgår tre år efter inköpet. Se här för detaljer om kreditbeloppet.
  • VIP-medlemskap kan sägas upp när som helst utan föregående meddelande.
  • Du får fri tillgång till Fabletics Fit-appen.
 • När du har köpt träningskläder har du rätt till den lagstadgade ångerrätten och även till en avtalsspecifik rätt att returnera varor. Om du utövar den avtalsspecifika returrätten får du ingen kontant återbetalning, utan en kredit som sätts in på ditt medlemskonto.
 • I enlighet med gällande lagar har du naturligtvis också rätt att lämna in klagomål i händelse av fel.
 • Vi förbehåller oss virtuella inhemska rättigheter.

Observera följande: Denna korta översikt ersätter inte de allmänna villkoren. Endast de följande allmänna villkoren gäller för ingående i avtal med oss. Läs dem noggrant!

Fortsätt nu med att läsa de följande allmänna villkoren noggrant. Du kan även skriva ut dem med webbläsarens utskriftsfunktion eller hämta dem som en »pdf här och spara dem i din dator.

Kontakta oss om du har frågor!

Allmänna villkor

Innehåll


 1. Dessa allmänna villkors omfattning
 2. Allmän information om användning av Fabletics
 3. Registrering på Fabletics
 4. Fabletics basmedlemskap: avtalets innehåll, genomförande, rättigheter och förpliktelser
 5. Fabletics VIP-medlemskap: avtalets innehåll, genomförande, rättigheter och förpliktelser
 6. Fabletics-kredit: förvärv, inlösen, giltighet
 7. Inköp av träningskläder
 8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet
 9. Priser, fraktkostnader
 10. Tillgänglighet, leverans och frakt
 11. Betalning av inköpspriset och betalning för träningskläder
 12. Bibehållande av äganderätt
 13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid inköp av träningskläder och under medlemskap
 14. Ytterligare frivillig returrätt mot ersättning i form av krediter eller i händelse av utbyte
 15. Ansvar i händelse av fel och det inbördes förhållandet mellan de olika typerna av ångerrätt/returrätt och rättigheter i händelse av fel
 16. Avtalsbrott
 17. Äganderätt
 18. Med förbehåll för ändringar
 19. Tillämplig lag, domstol
 20. Övrigt

Allmänna villkor


1. Dessa allmänna villkors omfattning

Fabletics.se är ett online-utbud som drivs av Fabletics (UK) Ltd, ett TechStyle Fashion Group-företag, 210 Euston Road, London NW1 2DA, Storbritannien, organisationsnummer 08097376 (hädanefter förkortat som ”vi”). Om du har kommentarer eller frågor kan du nå oss på ovanstående adress eller via e-post till [email protected]. Du kan också ringa oss på +46 844683883, måndag–fredag kl. 10.00–18.00.

1.2 Våra allmänna villkor gäller för Fabletics svenskspråkiga webbplats på domänen Fabletics.se (”Fabletics”). De allmänna villkoren utgör avtalsgrunden för användning av Fabletics och reglerar (1) allmän användning av Fabletics, (2) upprättande, omfattning, implementering och uppsägning av medlemskap på Fabletics samt (3) inköp av träningskläder på Fabletics.

Användning av Fabletics i rollen som medlem, såväl som inköp och leverans av träningskläder från Fabletics, sker uteslutande baserat på dessa allmänna villkor. Du kan spara och skriva ut de allmänna villkoren som en pdf-fil. När du har gjort en beställning skickar vi de allmänna villkoren till dig via e-post. Den aktuella versionen av våra allmänna villkor finns på Fabletics webbplats. Vi skickar gärna ut äldre versioner till dig via e-post.

2. Allmän information om användning av Fabletics

Du får endast använda Fabletics och det innehåll som publiceras här för de avsedda ändamålen. Om inget annat uttryckligen framställs på plattformen avser dessa ändamål information om träningskläder eller accessoarer från Fabletics och inköp av dem.

2.2 På Fabletics hittar du sport- och livsstilskläder. Du kan antingen köpa enskilda produkter eller kompletta uppsättningar.

2.3 För att kunna köpa träningskläder på Fabletics måste du först vara registrerad som en basmedlem (läs mer om detta under punkt 3 och 4). Om du vill kan du även bli VIP-medlem, vilket ger dig möjlighet att köpa särskilda träningskläder enligt exklusiva villkor (läs mer om detta under punkt 5 och 6).

2.4 Fabletics riktar sig uteslutande till konsumenter. Du är en konsument när du använder Fabletics som en fysisk person för ett ändamål som inte avser yrkesmässiga eller oberoende aktiviteter.

2.5 Avtalets språk är svenska.

Basmedlemskap och VIP-medlemskap


3. Registrering på Fabletics

3.1 En förutsättning för att kunna köpa träningskläder från Fabletics är att du skapar ett avgiftsfritt basmedlemskap. Genom att besvara våra integrerade livsstilsfrågor och använda registreringsfunktionen, skickar du in en ansökan om ett basmedlemskap på Fabletics.

3.2 Du får (endast) registrera dig om du antingen är myndig och har obegränsad juridisk kapacitet eller använder Fabletics med samtycke från din vårdnadshavare/ditt juridiska ombud.

3.3 Vi accepterar din registrering genom att aktivera ditt användarkonto. Därigenom upprättas ett så kallat avtal för användning av Fabletics, baserat på dessa användningsvillkor, mellan dig och oss. Det finns inget krav på att aktivera ett användarkonto. Vi förbehåller oss dessutom rätten att radera flera registreringar.

4. Information om Fabletics basmedlemskap: avtalets innehåll, genomförande, rättigheter och förpliktelser

4.1 När du har blivit en basmedlem kan du köpa träningskläder på Fabletics. Vissa sportartiklar är dock endast tillgängliga till rabatterade priser om du är eller blir VIP-medlem. Vi upprepar detta tydligt i början av beställningsprocessen. Punkt 5 och 6 innehåller information om VIP-medlemskap.

4.2 Vi åtar oss att presentera vår nuvarande kollektion med sportartiklar som är anpassade enligt din smak (benämns hädanefter ”stilförslag”) den första dagen i varje månad.

4.3 Du är skyldig att hålla dina personuppgifter om ditt medlemskonto uppdaterade så att det basmedlemskapet kan utföras på ett smidigt sätt. I vår »Integritetspolicy informerar vi dig i detalj om hur dina uppgifter används.

4.4 Basmedlemskapet har ingen minsta löptid och du kan säga upp det när som helst utan föregående meddelande. Vi informerar dig i detalj om uppsägning av ditt basmedlemskap (procedur, kontaktuppgifter osv.) på våra hjälpsidor. För oss gäller en varselperiod på fyra veckor.

5. Fabletics VIP-medlemskap: avtalets innehåll, förmåner, rättigheter och förpliktelser

5.1 I tillägg till basmedlemskapet kan du bli en VIP-medlem genom att uttryckligen samtycka till aktivering av ett VIP-medlemskap. Du ger detta samtycke första gången du bestämmer dig för att beställa träningskläder från oss som VIP-medlem.

5.2 VIP-medlemskapet innebär utökade funktioner och förmåner för dig: För det första anpassar vi ditt produktval mer detaljerat baserat på din personliga stil och smak. För det andra kan du beställa träningskläder som är reserverade för VIP-medlemmar eller köpa träningskläder enligt exklusiva gällande villkor.

5.3 När du har blivit en Fabletics VIP-medlem kan du hoppa över månaden senast den 5:e i månaden på ditt medlemskonto. Om du inte hoppar över månaden i enlighet med punkt 5.4, debiterar vi den betalningsmetod du angav vid registreringen, med 649 kr varje månad. Detta belopp anges som ett saldo på ditt användarkonto för framtida inköp på Fabletics. Detaljerad information om saldot och inlösen av saldot finns under punkt 6.

5.4 Den 5:e varje månad kan du hoppa över månaden: Om du inte vill köpa några träningskläder på Fabletics den månaden kan du använda den förknippade funktionen i ditt användarkonto (t.ex. ”Hoppa över månaden”) senast den 5:e i den månaden. Om du tar en månads paus kommer din angivna betalningsmetod inte att debiteras och då kommer ingen Fabletics-kredit att krediteras ditt användarkonto. Du måste fatta ett nytt beslut den följande månaden enligt punkt »5.3..

5.5 VIP-medlemskapet gäller tills vidare och du kan säga upp det när som helst utan föregående meddelande. Om du säger upp avtalet upphör det att gälla från och med utgången av den aktuella kalendermånaden. Du kan säga upp ditt VIP-medlemskap online genom att gå in på kontosidan ”Min Vip” eller genom att kontakta oss via telefon. Du kan också skicka ett brev till Fabletics Ltd., 210 Euston Road, London NW1 2DA, för att säga upp ditt ditt VIP-medlemskap. För oss gäller en varselperiod på fyra veckor. Om vi säger upp avtalet upphör det att gälla från och med slutet av månaden. Våra »Hjälpsidor innehåller detaljerad information om uppsägning av ditt VIP-medlemskap (procedur, kontaktuppgifter osv.).

5.6 Din Fabletics-kredit utgår tre år efter inköpet.

5.7 Appen Fabletics Fit

MOBILAPPAR

Med ditt Fabletics VIP-medlemskap får du tillgång till Fabletics Fitness-appen i Apple App Store. Observera att åtkomst till Fabletics Fitness-appen är avhängigt av ett aktivt VIP-medlemskap. Om du avslutar VIP-medlemskapet eller om det sägs upp av någon anledning kommer du inte längre att kunna använda de tjänster som erbjuds i apparna. För att använda eller få tillgång till tjänsterna via Fabletics Fitness-appen behöver du en mobil enhet som stöds samt lämplig programvara. Fabletics kan inte garantera att Fabletics Fitness-appen är kompatibel med eller tillgänglig på din enhet. Det är ditt ansvar att se till att den mobila enheten fungerar. Dessutom kommer mobiltelefonföretagets normala meddelande- och datataxor samt andra taxor och avgifter fortfarande att gälla och du ansvarar för alla sådana avgifter erläggs. Kontakta internet- eller mobiltelefonleverantören för information om eventuella avgifter för dataanvändning. Genom att ladda ner eller använda Fabletics Fitness-appen samtycker du uttryckligen till att vi kan kontakta dig angående transaktioner som du har initierat på tjänsterna eller svara på dina meddelanden till oss genom tjänsterna via sms, mms, textmeddelande eller andra elektroniska medel som skickas till din enhet och att viss information om din användning av Fabletics Fitness-appen kan skickas till oss automatiskt från din enhet. Fabletics kommer inte att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig utan ditt uttryckliga medgivande och du kan när som helst välja att tacka nej till alla former av marknadsföringsutskick. Dessutom kan Fabletics kräva att du accepterar uppdateringar av Fabletics Fitness-appen som du har installerat på den mobila enheten. Du bekräftar och samtycker till att Fabletics kan uppdatera apparna och tjänsterna utan att meddela dig. Fabletics beviljar dig härmed en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke överförbar, icke vidarelicensieringsbar, återkallelig licens att (1) få tillgång till och använda Fabletics-tjänsterna och tillhörande innehåll; (2) få tillgång till och använda programvaran och Fabletics Fitness-appen som hämtas direkt från en legitim marknadsplats endast för ditt personliga bruk för lagliga ändamål. Med avseende på eventuell öppen källkod eller programvara som kan vara införlivad i Fabletics Fitness-appen omfattas din licens av sådan licens för öppen källkod eller tredjepartslicens, i förekommande fall, som auktoriserar användning av sådan kod.

APPBUTIKER

Följande villkor gäller för den tredjepartsplattform från vilken du skaffade dig tillgång till eller hämtade Fabletics Fitness-appen, t.ex. Apple App Store (”appbutiken”). Du bekräftar att detta avtal är mellan dig och Fabletics och inte med appbutiken. Fabletics, inte appbutiken, är ensamt ansvariga för tjänsterna, innehållet i dem, underhåll, supporttjänster och garanti för dem och hanteringen av eventuella anspråk som är relaterade till dem.

INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING

Du bekräftar och samtycker uttryckligen till att Fabletics inte tillhandahåller medicinsk rådgivning via tjänsterna. Inget innehåll som tillhandahålls genom tjänsterna – oavsett om det tillhandahålls av Fabletics eller tredje part, inklusive personliga tränare – får användas som ersättning för professionell medicinsk konsultation, rådgivning eller diagnos eller läkares eller annan sjukvårdspersonals behandling. Du bör rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal innan du deltar i fysisk aktivitet, träningsprogram eller gör kostförändringar. Om du har några frågor om eller är orolig över något som rör din hälsa ska du alltid rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag är Fabletics inte ansvariga för några hälsoproblem, personskador eller skador som kan uppstå till följd av din användning, eller oförmåga till användning, av Fabletics-tjänsterna, vilket inkluderar (men begränsas inte till) utbildningsprogram, aktiviteter, kostrekommendationer, konsultationer, produkter, evenemang eller annan information som du får tillgång till genom Fabletics-tjänsterna. Ignorera inte eller vänta inte med att söka professionell medicinsk rådgivning eller behandling på grund av information som du får tillgång via webbplatsen, Fabletics Fitness-appen eller tjänsterna. Om du tror att du upplever en medicinsk nödsituation ska du sluta använda Fabletics-tjänsten och omedelbart kontakta läkare, annan sjukvårdspersonal eller den lokala räddningstjänsten. Fabletics garanterar inga resultat i samband med tjänsterna.

6. Fabletics-kredit: förvärv, inlösen, giltighet

Om du inte har hoppat över månaden under en månad så som beskrivs i »punkt 5.4 kommer ditt användarkonto att krediteras 649 kr samtidigt som din betalningsmetod debiteras. Denna kredit är en elektroniskt tillgänglig betalningsmetod för betalning av träningskläder på Fabletics till det motsvarande värdet, dvs. 649 kr. En Fabletics-kredit har dock inget kontant värde. Se här för detaljer om kreditbeloppet.

6.2 När en Fabletics-kredit krediteras till ditt medlemskonto förfaller ett belopp på 649 kr till betalning. Detta belopp debiteras den betalningsmetod du anger. Om du kan begära återbetalning av inköpspriset när du ångrar köpet av träningskläderna kan du på egen begäran få en Fabletics-kredit istället för återbetalning av inköpspriset.

6.3 Du kan kontrollera Fabletics-kreditsaldot på ditt medlemskonto när som helst.

6.4 Fabletics-kredit kan inte överlåtas.

6.5 Fabletics-kredit som finns på ditt medlemskonto när du avslutar ditt medlemskap kan lösas in vid ett eller flera valfria tillfällen när du köper träningskläder på vår webbplats inom för din Fabletics-kredits giltighetsperiod. Även efter att du har sagt upp ditt medlemskap har Fabletics-kredit inget kontant värde och en betalning av motsvarigheten till din Fabletics-kredit är utesluten.

Beställning, leverans och retur av träningskläder


7. Inköp av träningskläder

7.1 När du beställer träningskläder och vi accepterar beställningen kommer ett bindande inköpsavtal att ingås mellan dig och oss så som beskrivs i följande bestämmelser.

7.2 Presentationen av träningskläder från Fabletics är ännu inte ett rättsligt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan endast en icke-bindande inbjudan till dig om att beställa träningskläder. Det är endast när du beställer önskade träningskläder som du skickar in ett bindande erbjudande om att ingå inköpsavtalet för dessa träningskläder genom att klicka på beställningsknappen (t.ex. ”Köp”).

7.3 På samma sida som du slutför ditt köp genom att klicka på knappen ”Köp” visar vi dig ännu en översikt över din beställning. Det ger dig möjlighet att kontrollera uppgifterna och rätta eventuella fel med hjälp av navigeringsknapparna i din webbläsare eller navigeringsfunktionerna på vår webbplats för att gå tillbaka till den sida där dina uppgifter registrerades. Du kan också avbryta beställningen när som helst genom att stänga webbläsaren.

7.4 Den bekräftelse som visas automatiskt efter att beställningen har gjorts innebär inte att vi har accepterat erbjudandet. Vi bekräftar din beställning genom att skicka en leveransbekräftelse via e-post eller genom att leverera de beställda träningskläderna. I annat fall är din beställning inte bekräftad. Om din beställning inte accepteras och du har gjort den som en VIP-medlem, kommer ditt medlemskap automatiskt att omvandlas till ett basmedlemskap efter avslaget. Du kan naturligtvis bli VIP-medlem igen när som helst genom att beställa träningskläder som VIP-medlem.

7.5 För att så många medlemmar som möjligt ska kunna beställa träningskläder från Fabletics tar vi endast emot beställningar som omfattar de antal som behövs för normalt privat bruk.

8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet

8.1 Innehållet i din beställning visas omedelbart i webbläsaren innan du stänger den. Du kan skriva ut eller spara den sidan via webbläsarens funktioner. Du kommer också att få ett e-postmeddelande från oss när du har gjort din beställning. Meddelandet om innehållet i din beställning görs tillgängligt så som krävs enligt gällande lag. Du kan skriva ut eller spara detta e-postmeddelande. Vi placerar slutligen dina beställningsuppgifter på ditt medlemskonto där du kan hämta dem efter att du har loggat in.

8.3 Du kan läsa de gällande allmänna villkoren med de grundläggande reglerna för online-beställningar när som helst. Om du gjorde din beställning lite längre tillbaka i tiden och de allmänna villkoren har ändrats kan du se de aktuella allmänna villkoren i det e-postmeddelande som skickades när du slutförde din beställning. Vi kan dessutom skicka ut dem på begäran via e-post.

9. Priser, fraktkostnader

9.1 Det pris som anges för en sportartikel vid beställningstillfället gäller. Priset för en sportartikel är olika för basmedlemmar och VIP-medlemmar. Om du aktiverar ditt VIP-medlemskap när du beställer får du tillgång till VIP-medlemskapspriserna redan vid den beställningen. De priser som anges omfattar lagstadgad moms och andra pristillägg. Kostnader för paketering och frakt tillkommer, såvida inte fri frakt är tillgänglig för artikeln.

9.2 Innan du slutför din beställning kommer vi naturligtvis att informera dig om sådana kostnader och om det sammanlagda priset för din beställning.

10. Tillgänglighet, leverans och frakt

10.1 Träningskläderna i vårt sortiment kan levereras senast inom fem arbetsdagar om vi inte har angivit något annat i början av beställningsprocessen.

10.2 Om inget annat har överenskommits inom ramen för beställningsprocessen levererar vi träningskläderna endast till adresser i Sverige.

11. Betalning av inköpspriset och betalning för träningskläder

11.1 Inköpspriset ska betalas omedelbart såvida inte ett senare betalningsdatum har överenskommits vid beställningen eller meddelats vid leveransen. Debiteringar eller jämförbara betalningsprocesser (t.ex. kreditkortsdebiteringar) äger dock tidigast rum när din beställning skickas, så att du inte behöver betala innan träningskläderna är på väg till dig.

11.2 Vi erbjuder olika betalningsmetoder för betalning av inköpspriset. De visas i början av beställningsprocessen. Du kan välja mellan dessa betalningsmetoder under beställningsprocessen eller när du aktiverar ditt VIP-medlemskap.

12. Förbehåll för äganderätt

En specifik sportartikel eller en uppsättning sportartiklar förblir vår egendom tills vi erhåller fullständig betalning av inköpspriset.

Lagstadgad ångerrätt och kompletterande, frivillig returrätt och ansvar i händelse av fel


 

13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid inköp av träningskläder och under medlemskap

13.1 Som konsument (läs mer om detta koncept i »punkt 2.2) har du en lagstadgad ångerrätt som gäller för den beställda varan.

13.2 INFORMATION OM ”ÅNGERRÄTT VID INKÖP”

I den följande informationen om ångerrätten tillhandahåller vi en detaljerad beskrivning av din lagstadgade ångerrätt i samband med varje inköp av träningskläder. Du har tillgång till denna ångerrätt enligt gällande lag, oavsett om du köper träningskläder på vår online-plattform inom ramen för ett VIP-medlemskap eller om du köper från oss utan att vara VIP-medlem.

Ångerrätt

Du har rätt att dra dig ur detta avtal inom 14 dagar, utan krav på en särskild orsak. Ångerperioden upphör 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, men inte speditören, som du anger tar varorna i fysisk besittning.

Om du vill utöva ångerrätten måste du skicka ett tydligt och otvetydigt meddelande till Fabletics (UK) Ltd, 210 Euston Road, London NW1 2DA, Storbritannien, på telefon (+46 844683883) eller via e-post till [email protected] om ditt beslut att dra dig ur avtalet. Det kan exempelvis bestå av ett brev som skickas med post eller via e-post. Du kan använda Konsumentverkets mall, men du behöver inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerperioden har utgått.

Resultat av utövad ångerrätt

Om du drar dig ur detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi har tagit emot från dig, inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader, eftersom de är ett resultat av att du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att göras utan onödigt dröjsmål. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du använde vid ditt första inköp, förutsatt att du inte uttryckligen har kommit överens med oss om något annat. Oavsett fallet kommer återbetalningen inte att innebära någon kostnad för dig. Vi kan vänta med återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan från dig eller tills du har skickat in ett bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera produkten till oss eller lämna över den till Fabletics (UK) Ltd, c/o Bleckmann Solutions BV VE-Commerce Logistic Campus, John Hicksstraat 22, Trade Port Noord, 5928 RR Venlo, Nederländerna, utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än 14 dagar efter det att du informerat oss om ditt beslut att dra dig ur avtalet. Ångerperioden ska anses vara uppfylld om du returnerar varorna innan denna 14-dagarsperiod har utgått. Du måste betala de direkta kostnaderna för att returnera varan. Du är endast ansvarig för varornas minskade värde som resultat av hantering utöver det som är nödvändigt för att fastställa varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion.

13.3 INFORMATION OM ”ÅNGERRÄTT FÖR VIP-MEDLEMSKAP”

I den följande informationen om ångerrätten tillhandahåller vi en detaljerad beskrivning av din lagstadgade ångerrätt i samband med upprättande av ett VIP-medlemskap. Du har tillgång till denna ångerrätt enligt gällande lag och den är oberoende av och gäller i tillägg till den ångerrätt du har rätt till i samband med inköp av träningsartiklar på vår online-plattform.

Ångerrätt

Du har rätt att dra dig ur detta avtal inom 14 dagar, utan krav på en särskild orsak.

Ångerperioden upphör 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Om du vill utöva ångerrätten ska du kontakta Fabletics (UK) Ltd, 210 Euston Road, London NW1 2DA, Storbritannien, på telefon (+46 844683883) eller via e-post till [email protected] med ett tydligt och otvetydigt meddelande om ditt beslut att dra dig ur avtalet. Det kan exempelvis bestå av ett brev som skickas med post eller via e-post. Du kan använda Konsumentverkets mall, men du behöver inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerperioden har utgått.

Resultat av utövad ångerrätt

Om du drar dig ur detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi har tagit emot från dig, inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader, eftersom de är ett resultat av att du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att göras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar efter den dag då vi blev underrättade om ditt beslut att dra dig ur avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du använde vid ditt första inköp, förutsatt att du inte uttryckligen har kommit överens med oss om något annat. Oavsett fallet kommer återbetalningen inte att innebära någon kostnad för dig.

13.4 Observera att om den lagstadgade ångerrätten utnyttjas måste de tjänster som har tagits emot av varje part returneras i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär i synnerhet att vi kommer att återbetala inköpspriset till dig om du redan har betalat det och att vi kommer att ersätta Fabletics-krediten om du har betalat inköpspriset med Fabletics-kredit.

13.5 Om du utövar din ångerrätt enligt denna »punkt 13 genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att ringa vår kundtjänst på +46 844683883 med ditt beställningsnummer till hands kommer du att få en returblankett från oss så att du kan returnera varan utan avgift.

14. Ytterligare frivillig returrätt mot ersättning i form av krediter eller utbyte

14.1 I tillägg till den lagstadgade ångerrätten »punkt 13 har du rätt att returnera eller byta träningskläder upp till 45 dagar efter att du har tagit emot dem. Tidsfristen börjar dagen efter att du har fått varan. Det är tillräckligt att returnera varan i tid för att tidsfristen ska anses vara uppfylld.

14.2 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller endast om varan är komplett, är oskadad och returneras i originalförpackningen. Det är tillåtet att kontrollera varorna i samma utsträckning som möjligt och brukligt i en butik, t.ex. genom att prova dem.

14.3 Du kan utöva din kompletterande, frivilliga returrätt enligt denna »punkt 14 genom att skicka träningskläderna till följande adress inom tidsfristen på 45 dagar:

Fabletics (UK) Ltd.

c/o Bleckmann Solutions BV

VE-Commerce Logistic Campus

John Hicksstraat 22

Trade Port Noord

5928 RR Venlo, Nederländerna

14.4 När du utövar den kompletterande, frivilliga returrätten krediteras ditt medlemskonto med en Fabletics-kredit. Återbetalning av inköpspriset inom ramen för den kompletterande, frivilliga returrätten är utesluten. Vi står för kostnaderna för returnering enligt den kompletterande, frivilliga returrätten om du använder de kostnadsfria returmetoder som vi erbjuder på sidan »Leverans och returer.

14.5 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller parallellt med din lagstadgade ångerrätt enligt »punkt 13. Bestämmelserna för den kompletterande, frivilliga returrätten (»punkt 14) gäller uteslutande för detta, de påverkar inte rätten till lagstadgad ångerrätt och begränsar den inte på något sätt. För utövandet av den lagstadgade ångerrätten, gäller endast de lagstadgade bestämmelserna. Vi informerar dig om dessa i »Information om ångerrätt som gäller för inköp av träningskläder.

15. Ansvar i händelse av fel och det inbördes förhållandet mellan de olika typerna av ångerrätt/returrätt och rättigheter i händelse av fel

15.1 Det lagstadgade ansvaret i händelse av fel gäller. Den fortsätter att gälla utan begränsningar, i tillägg till de olika typerna av ångerrätt enligt »punkt 13 och »punkt 14.

15.2 I händelse av ett fel ansvarar vi för kostnaderna för att returnera varorna. Du kan begära en returblankett i enlighet med »punkt 13.4.

15.3 De olika typerna av ångerrätt enligt »punkt 13 t.o.m. »punkt 14 gäller – om inget annat ha överenskommits – oberoende av varandra. Du har särskilt rätt till ”Ångerrätt för VIP-medlemskap” i enlighet med »punkt 14 oavsett din ”Ångerrätt vid inköp” i enlighet med »punkt 13 och den kompletterande, frivilliga returrätten avseende inköp av träningskläder i enlighet med »punkt 14 och vice versa.

Slutliga bestämmelser


16. Avtalsbrott

16.1 I våra medlemmars intresse och för att säkerställa Fabletics verksamhet, förbehåller vi oss rätten att säga upp medlemskapet och att radera eller ändra innehåll som har skapats av medlemmar (virtuella inhemska rättigheter), med avseende på medlemmar som bryter mot dessa allmänna villkor.

16.2 Vi åtar oss fullständigt ansvar för skadestånd som uppstår genom skador på liv, kropp eller hälsa på grund av ett avsiktligt eller försumligt brott av oss eller ett juridiskt ombud eller en förvaltare, såväl som för andra skador som uppstår på grund av uppsåtlig eller grov försumlighet eller genom bedrägeri. Vi har dessutom fullständigt ansvar för skador som täcks av skadeståndsansvar i enlighet med tvingande rättsliga krav, t.ex. produktansvarslagen. I tillägg därtill ansvarar vi endast för de skadeståndsbelopp som kan förutses i avtalet. I den utsträckning vi endast ansvarar för omfattningen av normalt förutsägbara skador finns det inget skadeståndsansvar för förlust av vinster eller besparingar, ansvar för anspråk från tredje part och andra direkta och indirekta följdskador.

17. Äganderätt

Äganderätten tillhör endast oss och får inte användas av medlemmar eller tredje parter, vare sig online eller offline, utan vårt skriftliga medgivande.

18. Med förbehåll för ändringar

18.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren i dessa allmänna villkor när som helst i enlighet med de krav som framställs nedan om en sådan ändring är rimlig för dig mot bakgrund av våra intressen och om vi har anledning att ändra villkoren.

18.2 Alla ändringar som leder till avvikelse från avtalets huvudsakliga målsättning är uttryckligen undantagna från det som framställs ovan. I ett sådant fall kommer vi att informera dig om ändringarna i de allmänna villkoren och erbjuda fortsättning av användningsrelationen enligt de ändrade villkoren

18.3 Anledningar till ändringar i enlighet med 19.1 är tillgängliga

 • när ändringen endast är till förmån för användaren,
 • när ändringen har rent teknisk eller procedurmässig beskaffenhet, förutsatt att den inte har betydande inverkan på användaren,
 • när vi är skyldiga att anpassa de allmänna affärsvillkoren till gällande lag, i synnerhet om den aktuella rättsliga situationen förändras eller om vi är skyldiga att göra ändringar på grund av ett domstols- eller myndighetsbeslut som är riktat till oss,
 • när vi introducerar kompletterande tjänster eller servicerutiner som kräver en beskrivning i de allmänna villkoren, förutsatt att den aktuella användningsrelationen inte påverkas negativt.

18.4. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren i dessa allmänna villkor när som helst. Vi kommer att skicka implementerade ändringar i de allmänna villkoren till dig via e-post innan de träder i kraft. Om du inte gör några invändningar mot de nya allmänna villkorens giltighet inom sex veckor efter att du får e-postmeddelandet kommer de ändrade allmänna villkoren att gälla. Vi vill uppmärksamma dig särskilt på innebörden av tidsfristen på sex veckor i det ovannämnda e-postmeddelandet (i synnerhet att de ändrade allmänna villkoren gäller så som du samtycker till dem om du inte gör några invändningar mot de nya allmänna villkoren inom tidsfristen efter att du har fått e-postmeddelandet).

18.5 Om du gör invändningar mot de nya villkorens giltighet inom den angivna tidsfristen har vi rätt att säga upp avtalet med dig. På samma sätt innebär detta att din rätt till uppsägning kan påverkas.

19. Tillämplig lag, domstol

Avtalet i Sverige gäller för avtalsrelationen och andra rättsliga relationer mellan dig och oss – även i händelse av gränsöverskridande beställningar. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, såväl som alla andra mellanstatliga konventioner, gäller inte. Detta val av lag gäller för dig som konsument, men endast om det inte innebär att du förlorar det garanterade skydd du har som resultat av tvingande bestämmelser i lagen i det land där du har din permanenta bostad. Som svensk konsument kan du ha möjlighet att få tvister prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

20. Övrigt

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir helt eller delvis ogiltiga eller om dessa allmänna villkor uppvisar en brist i bestämmelserna kommer giltigheten för övriga bestämmelser eller delar av sådana bestämmelser inte att påverkas. Respektive gällande lagstadgade bestämmelser gäller i stället för de ogiltiga eller saknade bestämmelserna.

Upprättat 08/2021